Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020-30.9.2021

Verkkotilaisuus hajajätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä 23.3.2021

Tilaisuuden esitykset

Ravinteiden kierto ja kiertotalous, Luke, Satu Ervasti

Ravinteiden kierrätys haja-asutusalueilla, SYKE, Vuokko Laukka

Jätevesilietteitä koskeva lannoitelainsäädäntö, Ruokavirasto, Marja Lehtolainen

Ohje sakokaivolietteen omatoimisesta hyödyntämisestä, Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä, Laura Luusua

 

Hankkeen tiedot

Hankkeen tavoitteena on lisätä harvaan asuttujen alueiden sako- ja umpikaivolietteiden tilakäsittelyä mallilla, jossa hyödynnetään karjanpidon lopettaneiden tilojen lietesäiliöitä.

Hankkeella ehkäistään haitallisia vesistövaikutuksia haja-asutusalueella ja edistetään haja-asutuksen jätevesien ravinteiden kierrätystä. Hankkeessa kehitetään aiempien ravinteidenkierrätyshankkeiden tuloksia käytännön toimiksi. Hankkeessa kehitettävää mallia voidaan hyödyntää muillakin haja-asutusalueilla.

HANKESUUNNITELMA

Ohje sakokaivolietteen omatoimisesta hyödyntämisestä 18.3.2021

Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 62 000 eurolla Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta.

Hanke toteuttaa ravinteiden kierrätyksen kärkihanketta

Hanketyöntekijä Laura Luusua on aloittanut hankkeessa 1.4.2020.

Yhteystiedot

Lisätietoja hankkeesta

Projektipäällikkö, ympäristönsuojelusihteeri
Paula Tarkka
Kauppakuja 2 A 1
98800 Savukoski
puh. 040 520 3162
paula.tarkka@pelsavu.fi

Hanketyöntekijä
Laura Luusua
Kallaantie 28
98440 Kallaanvaara
puh. 040 619 7111
laura.luusua@pelsavu.fi