1.1.2020-30.9.2021

Hankkeen tavoitteena on lisätä harvaan asuttujen alueiden sako- ja umpikaivolietteiden tilakäsittelyä mallilla, jossa hyödynnetään karjanpidon lopettaneiden tilojen lietesäiliöitä.

Hankkeella ehkäistään haitallisia vesistövaikutuksia haja-asutusalueella ja edistetään myös haja-asutuksen jätevesien ravinteiden kierrätystä. Hankkeessa kehitetään aiempien ravinteidenkierrätyshankkeiden tuloksia käytännön toimiksi. Hankkeessa kehitettävää mallia voidaan hyödyntää muillakin haja-asutusalueilla.

HANKESUUNNITELMA

Ympäristöministeriö on myöntänyt hankkeelle avustusta.
Hanke toteuttaa raviteiden kierrätyksen kärkihanketta

Hankkeeseen rekrytoidaan hanketyöntekijä alkuvuodesta 2020.

Yhteystiedot

Lisätietoja hankkeesta

Projektipäällikkö, ympäristönsuojelusihteeri
Paula Tarkka
Kauppakuja 2 A 1
98800 Savukoski
puh. 040 520 3162
paula.tarkka@pelsavu.fi