Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020-30.9.2021

Hankkeen päätöstilaisuus 13.9.2021

Tilaisuuden esitykset

Verkkotilaisuus hajajätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä 23.3.2021

Tilaisuuden esitykset

Ravinteiden kierto ja kiertotalous, Luke, Satu Ervasti

Ravinteiden kierrätys haja-asutusalueilla, SYKE, Vuokko Laukka

Jätevesilietteitä koskeva lannoitelainsäädäntö, Ruokavirasto, Marja Lehtolainen

Ohje sakokaivolietteen omatoimisesta hyödyntämisestä, Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä, Laura Luusua

 

 

Hankkeen tiedot

Hankkeen tavoitteena on lisätä harvaan asuttujen alueiden sako- ja umpikaivolietteiden tilakäsittelyä mallilla, jossa hyödynnetään karjanpidon lopettaneiden tilojen lietesäiliöitä.

Hankkeella ehkäistään haitallisia vesistövaikutuksia haja-asutusalueella ja edistetään haja-asutuksen jätevesien ravinteiden kierrätystä. Hankkeessa kehitetään aiempien ravinteidenkierrätyshankkeiden tuloksia käytännön toimiksi. Hankkeessa kehitettävää mallia voidaan hyödyntää muillakin haja-asutusalueilla.

HANKESUUNNITELMA

Ohje sakokaivolietteen omatoimisesta hyödyntämisestä 18.3.2021

Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 62 000 eurolla Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta.

Hanke toteuttaa ravinteiden kierrätyksen kärkihanketta

Hanketyöntekijä Laura Luusua on aloittanut hankkeessa 1.4.2020.

Yhteystiedot

Lisätietoja hankkeesta

Projektipäällikkö, ympäristötarkastaja
Eero Leppänen
Vapaudenkatu 8 B (3 krs.)
98100 Kemijärvi
puh. 040 542 3354
eero.leppanen@pelsavu.fi

vs. ympäristötarkastaja
Kaisa Soppela
Vapaudenkatu 8 B (3 krs.)
98100 Kemijärvi
puh. 040 520 3162
kaisa.soppela@pelsavu.fi