Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö auttaa koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevia nuoria. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka työntekijän tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö auttaa nuorta tulevaisuuden suunnittelussa ja arjen hallinnassa sekä ohjaa tarvittavien palveluiden piiriin. Työmuotoina ovat yksilö- ja ryhmäohjaus, kriisi- ja päihdetyö sekä seksuaalineuvonta ja -terapia. Lisäksi etsivä nuorisotyöntekijä käyttää eläinavusteisia työmuotoja.

Savukosken etsivä nuorisotyö on tarkoitettu 13-28 -nuorille, jotka ovat jäämässä tai ovat jo jääneet opiskelun ja työelämän ulkopuolelle tai muuten kaipaavat kuuntelijaa ja apua arkeensa. Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa nuorta tulevaisuuden suunnittelussa ja arjenhallinnassa sekä ohjaa tarvittavien palveluiden piiriin.

Etsivä nuorisotyö on nuorelle maksutonta ja luottamuksellista. Etsivään nuorisotyöntekijään voi olla yhteydessä esim. nuori itse, vanhemmat, kaverit, opettajat tai sosiaalityöntekijä. Marianneen saa yhteyden monin tavoin: soittamalla, tekstarilla, meilillä, facessa, whatsapilla tai tulemalla etsivän toimistoon Sauherrantielle.

Etsivä tapaa nuorta nuorelle sopivimmassa paikassa, kuten kotona, koulussa, toimistossa, virastossa tai vaikka luontoretkellä. Etsivä nuorisotyöntekijä kulkee nuoren rinnalla, tekee asioita yhdessä nuoren kanssa -ei nuoren puolesta. Tarvittaessa ohjaaja lähtee yhdessä nuoren kanssa asioimaan eri palveluissa.

Työmuotoina ovat yksilö- ja ryhmäohjaus, kriisi- ja päihdetyö ja seksuaalineuvonta.

Ota yhteyttä

Etsivä nuorisotyöntekijä vs. nuoriso-liikuntasihteeri

Marianne Anttila
Puh. 040 4851506
etunimi.sukunimi(at)savukoski.fi
insta: SavukoskenEtsiväNuoristyö

Käyntiosoite

Sauherrantie 33 C

Postiosoite

Savukosken kunta
Kauppakuja 2 A 1
98800 Savukoski