Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ihmisen elinympäristöstä johtuvien terveydellisten vaarojen ja haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä väestön terveyden ja viihtyvyyden edistäminen valvomalla ja parantamalla elinympäristön terveydellistä laatua.

Yhteistyöllä parempaa ympäristöterveydenhuoltoa

Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski ovat muodostaneet Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen 1.1.2013 alkaen. Yhteistoiminnan lähtökohtina ovat kuntalaisille laadullisesti samantasoiset ja samanhintaiset palvelut koko yhteistoiminta-alueella.

Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto vastaa terveydensuojelu-, elintarvike-, tupakka- ja eläinlääkintähuoltolain edellyttämistä valvonta-, neuvonta- ja tarkastustehtävistä neljän kunnan yhteistoiminta-alueella. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät tulivat osaksi Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuoltoa vuodesta 2016 alkaen ensin Kemijärven, Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien osalta sekä vuodesta 2019 alkaen myös Sallan kunnan osalta.

 

Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon organisaatio siirtyi Kemijärven kaupungin vastuukunnan alaisuuteen 1.1.2023 alkaen. Ympäristöterveydenhuollon kotisivut ja uudet yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://www.kemijarvi.fi/fi/asukkaalle/ymparistoterveydenhuolto/