Esi- ja perusopetus

Korvatuntunturin koulu tuottaa laadukasta perusopetusta, joka pitää sisällään esiopetuksen, alkuopetuksen, erityisopetuksen, luokanopetuksen ja aineenopetuksen. Savukoskella esiopetus rakentuu kodin, päivähoidon ja perusopetuksen yhteisesti sopimalle kasvatusperustalle. Esiopetuksen tavoitteena on muun muassa auttaa lasta kehittymään tasapainoiseksi ja toiset huomioivaksi ihmiseksi, sekä esiopetusvuoden aikana lapsi pääsee tutustumaan uusiin ystäviin. Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa koulutusjatkumoa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin. Tammikuussa 2021 Korvatunturin koulu aloitti toimintansa uudessa koulurakennuksessa, jossa opiskelee kaikki esi- ja perusopetuksen oppilaat sekä Savukosken lukion opiskelijat. Koulun pihapiirissä on myös liikuntasali-kirjasto -rakennus ja ryhmäperhepäiväkoti Korvatunturin Kehto. Korvatunturin koulussa on meneillään pihasuunnitelman laatiminen ja uuden pihan arvioitu valmistuminen on kesällä 2022.

Yhteystiedot

Korvatunturin koulu ja Savukosken lukio
Sauherrantie 23, 98800 Savukoski
Koulusihteeri Carola Kellokumpu: 040 738 4922

Sivistysjohtaja-rehtori Joonas Rentola: 040 545 9009

etunimi.sukunimi(at)savukoski.fi

Esiopetus

040 529 1565

Varhaiskasvatuspäällikkö Tiina Marjala (esiopetus): 040 529 1565

etunimi.sukunimi(at)savukoski.fi