Asuminen ja ympäristö

Oletko miettinyt miltä tuntuisi asua Joulupukin kotiseudulla KorvatunturinMaassa? Savukosken taajama sijaitsee kunnan lounaisrajan lähellä. Kunnan likimain suorakaiteen muotoista aluetta halkovat Kemijoki ja sen sivuhaarat. Kunnan itäisin osa puolestaan kuuluu Venäjän puolelle laskevan Nuorttijoen vesistöalueeseen. Kunnan pinta-alasta kolmasosa on erilaisia luonnonsuojelualueita. Savukosken koillisosaan ulottuvat Urho Kekkosen kansallispuisto, Värriön luonnonpuisto ja Kemihaaran erämaa-alue sekä etelänpänä Maltion luonnonpuisto. Savukosken koillisrajalla Suomen ja Venäjän rajalla sijaitsee suomalaisen perinteen mukaan Joulupukin asuinpaikka Korvatunturi. Savukosken korkein maastonkohta ja samalla kunnan pohjoisin piste on Talkkunapää. Suunnitteletko muuttoa Savukoskelle tai jos asut jo täällä - näille sivulle on koottu asumiseen ja rakentamiseen liittyvää tietoa sekä nykyisille asukkaille että uusille tulijoille.

Ajankohtaiset tiedotteet tekniseltä toimelta

Rakennustarkastaja Keijo Kotavuopio on lomalla 26.6-23.7.2023.

ecoKIERROS kiertää

Lapecon ecoKIERROS vastaanottaa maksutta kotitalouksien pienkuormat eri jätteitä Lapin yhdeksässä kunnassa ajalla 29.5.-29.6.2023. Kierros järjestetään jo viidettätoista kertaa.

Aikataulut julkaistaan myös kuntien paikallislehdissä. Lähintä pysähdyspaikkaa voi tiedustella Lapecon asiakaspalvelusta tai katsoa osoitteesta lapeco.fi/ecoKIERROS

Kuntayhtymä kehottaa lajittelemaan jätteet jo kuormien lastausvaiheessa, jotta vastaanotto kierroksen pysähdyspaikoilla olisi turvallista ja vaivatonta.
Kierroksella kerätään kotitalouksien vaaralliset jätteet, sähkölaiteromut, metalliromut, lajittelemattomat
jätteet sekä kaatopaikkajätteet ja UFF:n keräykseen soveltuvat lahjoitukset. Uutena jätelajina kierroksella
vastaanotetaan myös kotitalouksien poistotekstiilejä. Jätteitä vastaanotetaan korkeintaan henkilöauton peräkärryllinen kotitaloutta kohden ja ne tulee luovuttaa suoraan keräysautoon. Mitään jätteitä ei saa jättää pysähdyspaikalle etu- tai jälkikäteen. Keräykseen soveltumattomat jätteet sekä suuret jäte-erät tulee toimittaa ecoASEMILLE.

Savukoski 12.6. ja 19.6.2023
ma 12.6.2023
09.00–09.20 Tanhua, ekopiste – Messula

ma 19.6.2023
10.00–10.30 Lunkkaus, entinen koulu
11.00–11.30 Värriö, linja-autopysäkki
12.00–12.30 Martti, entinen kauppa
13.00–13.30 Hihnavaara, soramonttu
14.00–15.00 Savukosken kirkonkylä, koulun pysäkki
15.30–16.00 Kuosku, ekopiste
16.30–17.00 Nousu, Oravalammentie

 

TIESITKÖ TÄMÄN!


Tekninen toimisto yhteystiedot

Sami Ämmälä, tekninen johtaja, 

Puh. 040 6772044

Ahtinen Jarmo, tekninen johtaja,         30.4.2023 asti Puh. 0400 213 633

 Kotavuopio Keijo, rakennustarkastaja (Toimistoaika keskiviikkoisin)
Puh. 040 198 0998

Viinamäki Sari, toimistosihteeri
Puh. 040 738 4752

Haapakoski Raimo, kiinteistönhoitaja
Puh. 040 738 5176

Hannula Jukka, kiinteistönhoitaja
Puh. 040 845 3573

Uuniemi Hannu, kiinteistönhoitaja
Puh. 040 738 5299

Julkunen-Korhonen Maarit, siistijä

Puh. 040 7443964