Asuminen ja ympäristö

Oletko miettinyt miltä tuntuisi asua Joulupukin kotiseudulla KorvatunturinMaassa? Savukosken taajama sijaitsee kunnan lounaisrajan lähellä. Kunnan likimain suorakaiteen muotoista aluetta halkovat Kemijoki ja sen sivuhaarat. Kunnan itäisin osa puolestaan kuuluu Venäjän puolelle laskevan Nuorttijoen vesistöalueeseen. Kunnan pinta-alasta kolmasosa on erilaisia luonnonsuojelualueita. Savukosken koillisosaan ulottuvat Urho Kekkosen kansallispuisto, Värriön luonnonpuisto ja Kemihaaran erämaa-alue sekä etelänpänä Maltion luonnonpuisto. Savukosken koillisrajalla Suomen ja Venäjän rajalla sijaitsee suomalaisen perinteen mukaan Joulupukin asuinpaikka Korvatunturi. Savukosken korkein maastonkohta ja samalla kunnan pohjoisin piste on Talkkunapää. Suunnitteletko muuttoa Savukoskelle tai jos asut jo täällä - näille sivulle on koottu asumiseen ja rakentamiseen liittyvää tietoa sekä nykyisille asukkaille että uusille tulijoille.

Ajankohtaiset tiedotteet tekniseltä toimelta

Eco-aseman kevät lauantait

Lapin Jätehuolto kuntayhtymän ecoASEMAT avoinna myös kolmena kevätlauantaina 21.5., 28.5. ja 4.6.2022 klo 10-14.

Lapin Jätehuolto kuntayhtymän kymmenen ecoASEMAA Hetassa, Ivalossa, Kemijärvellä, Kilpisjärvellä, Kittilässä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa, Savukoskella ja Sodankylässä palvelevat normaaleiden aukioloaikojen lisäksi kolmena peräkkäisenä lauantaina 21.5., 28.5. ja 4.6.2022 klo 10-14. Jätteet kannattaa lajitella jo lastausvaiheessa, jotta asiointi olisi vaivatonta. Asiointi tapahtuu kuten arkisinkin.
Ennen käyntiä on hyvä tarkistaa, mitä jätelajeja kullakin asemalla vastaanotetaan. Osalla pienistä ecoASEMISTA vastaanotettavien jätelajien valikoima on suppeampi kuin toisilla.
Jätehuollon perusmaksua vastaan voi tuoda maksutta isolle ecoASEMALLE mitä tahansa asemalla vastaanotettavaa maksullista jätettä 700 kg/perusmaksu/vuosi. Pienemmillä ecoASEMILLA käytössä on tilavuusperusteiset hinnat, joten ilmaisraja on 20 jätesäkkiä/2 jarruttoman peräkärryn kuormaa/perusmaksu/vuosi.

eco-KIERROS tulossa

ecoKIERROS kiertää pian vastaanottamassa kotitalouksien jätteitä
ecoKIERROS kiertää tänäkin vuonna vastaanottamassa maksutta kotitalouksien pienkuormia eri jätteitä. Kierros järjestetään tänä vuonna ajalla 30.5.-30.6.2022. Lähintä pysähdyspaikkaa voi tiedustella Lapecon asiakaspalvelusta tai katsoa osoitteesta www.lapeco.fi. Aikataulut julkaistaan myös kuntien paikallislehdissä.

Kuntayhtymä kehottaa lajittelemaan jätteet jo kuormien lastausvaiheessa, jotta vastaanotto kierroksen pysähdyspaikoilla olisi turvallista ja vaivatonta.
Keräyksessä vastaanotetaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, sähkölaiteromut, metalliromut, lajittelemattomat jätteet sekä kaatopaikkajätteet ja UFF:n keräykseen soveltuvat lahjoitukset. Kotitaloudet voivat tuoda kierrokselle korkeintaan 1 henkilöauton peräkärryllisen jätteitä/kotitalous. Jätteet tulee luovuttaa suoraan keräysautoon aikataulussa ilmoitettuun aikaan. Mitään jätteitä ei saa jättää pysähdyspaikalle etu- tai jälkikäteen.

Savukosken kunnassa ma 13.6.2022
09.00 – 09.20 Tanhua, ekopiste – Messula
ma 20.6.2022
10.00–10.30 Lunkkaus, koulu
11.00–11.30 Värriö, linja-autopysäkki
12.00–12.30 Martti, ent kauppa
13.00–13.30 Hihnavaara, soramonttu
14.00–15.00 Savukosken kirkonkylä, koulun pysäkki
15.30–16.00 Kuosku, ekopiste
16.30–17.00 Nousu, Oravalammentie

Teiden talvihuolto

Väylävirasto ja ELY-keskukset huolehtivat väylien liikennöitävyydestä ympäri vuoden. Talvihoidon toimintalinjat määrittelevät ne periaatteet, joiden mukaan maanteiden liikennöitävyys talviaikana turvataan ja tiet hoidetaan. Talvihoidon toimintalinjat on uudistettu vuonna 2018, ja uudet linjaukset astuvat voimaan urakoissa vuosina 2019-2023.

TIESITKÖ TÄMÄN!


Tekninen toimisto yhteystiedot

Ahtinen Jarmo, tekninen johtaja
Puh. 0400 213 633

Kotavuopio Keijo, rakennustarkastaja
(Toimistoaika keskiviikkoisin)
Puh. 040 198 0998

Viinamäki Sari, toimistosihteeri
Puh. 040 738 4752

Haapakoski Raimo, kiinteistönhoitaja
Puh. 040 738 5176

Hannula Jukka, kiinteistönhoitaja
Puh. 040 845 3573

Uuniemi Hannu, kiinteistönhoitaja
Puh. 040 738 5299

Marjala Marketta, siistijä
Puh. 040 728 8977

Julkunen-Korhonen Maarit, siistijä

Puh. 040 7443964