Asuminen ja ympäristö

Oletko miettinyt miltä tuntuisi asua Joulupukin kotiseudulla KorvatunturinMaassa? Savukosken taajama sijaitsee kunnan lounaisrajan lähellä. Kunnan likimain suorakaiteen muotoista aluetta halkovat Kemijoki ja sen sivuhaarat. Kunnan itäisin osa puolestaan kuuluu Venäjän puolelle laskevan Nuorttijoen vesistöalueeseen. Kunnan pinta-alasta kolmasosa on erilaisia luonnonsuojelualueita. Savukosken koillisosaan ulottuvat Urho Kekkosen kansallispuisto, Värriön luonnonpuisto ja Kemihaaran erämaa-alue sekä etelänpänä Maltion luonnonpuisto. Savukosken koillisrajalla Suomen ja Venäjän rajalla sijaitsee suomalaisen perinteen mukaan Joulupukin asuinpaikka Korvatunturi. Savukosken korkein maastonkohta ja samalla kunnan pohjoisin piste on Talkkunapää. Suunnitteletko muuttoa Savukoskelle tai jos asut jo täällä - näille sivulle on koottu asumiseen ja rakentamiseen liittyvää tietoa sekä nykyisille asukkaille että uusille tulijoille.

Ajankohtaiset tiedotteet tekniseltä toimelta

Kelirikkoennuste

Vesihuollon tiedotteet

Ilmoitetut sähkökatkot

TIESITKÖ TÄMÄN!

 • Asumisessa syntyvien jätteiden polttaminen on pääsääntöisesti kiellettyä!

  Lue tästä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä tärkeä tiedote asumisessa syntyvien jätteiden polttamisesta!

  Lapin Jätehuolto kuntayhtymä sekä Kittilän kunnan ympäristövalvonta, Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ja
  Arktisen Lapin ympäristönsuojelu muistuttavat:

  Asumisessa syntyvien jätteiden polttaminen on pääsääntöisesti kiellettyä

  Näin toimit oikein
  Kierrätyskelvottomat polttokelposet kotitalousjätteet laitetaan kiinteistön jäteastiaan. Jos kiinteistö on aluekeräysastian käyttäjä, edellä mainitut jätteet toimitetaan aluekeräyspisteiden polttokelpoisen jätteen jäteastiaan. Tätä jätettä ei saa hävittää omatoimisesti polttamalla.
  Kotioloissa asemakaava-alueen ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, kuivia olkia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puhdasta ja kuivaa puujätettä. Huomioithan aina mahdolliset voimassa olevat palovaroitukset ja avotulentekokiellot!

  Kiinteistöjen tulipesissä saa polttaa käsittelemätöntä puhdasta ja kuivaa puujätettä, risuja ja oksia sekä sytykkeenä pieniä määriä paperia, pahvia ja kartonkia.
  Polttaminen ei saa aiheuttaa ympäristölle eikä naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

  Jätteen polttaminen on luvanvaraista

  Kaikenlaisten muiden jätteiden, kuten muovin polttaminen kiinteistöjen tulipesissä on kielletty. Huonosti palavan jätteen kuten muovin polttaminen saattaa vahingoittaa tulisijojen hormistoja. Polttamisesta voi myös syntyä haitallisia savukaasuja. Myös jäteöljyn polttaminen on kiellettyä.

  Muiden jätteiden polttamista ei sallita, sillä avopoltossa tai kiinteistöjen tulipesissä palamiselle ei voida varmistaa riittävän hyviä palamisolosuhteita haittojen minimoimiseksi. Jätteen polttaminen ei ole myöskään jätelain etusijajärjestyksen mukaista eikä se tue materiaalihyötykäytön tavoitteita.
  Suomen jätelain sekä Lapecon toimialueella voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaan jätteen hävittäminen polttamalla on pääsääntöisesti kiellettyä. Jätettä saa polttaa sellainen toimija, joka on saanut poltolle ympäristöluvan. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi Oulun energian Laanilan ekovoimalaitos, johon Lapecon toimialueella kerätyt polttokelpoiset jätteet toimitetaan sekä Fortum Waste Solutions Oy:n Riihimäellä sijaitseva vaarallisten jätteiden polttolaitos, johon osa Lapecon toimialueella kerätyistä vaarallisista jätteistä toimitetaan. Luvan saaneissa polttolaitoksissa on tasaiset ja korkeat palamislämpötilat sekä savukaasujen puhdistuslaitteistot. Myös palamisesta syntyville tuhkalle ja kuonalle on omat luvalliset käsittelynsä.

  LISÄTIETOJA:
  Lapin Jätehuolto kuntayhtymä
  jäteasiamies Aila Kauppila, puhelin 040 130 7466, aila.kauppila@lapeco.fi
  asiakaspalvelu ma-pe klo 9–15.30, puhelin 040 3511 771, asiakaspalvelu@lapeco.fi

  Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä
  Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto
  ympäristösuojelusihteeri, puhelin 040 520 3162, ymparistonsuojelu@pelsavu.fi
  ympäristötarkastaja 040 542 3354

  Arktisen Lapin ympäristönsuojelu
  ympäristötarkastajat, ymparistonsuojelu@sodankyla.fi, arktisenlapinys.fi

   

  FAKTOJA:
  Lapin Jätehuolto kuntayhtymän toimialue: Enontekiö, Inari, Muonio, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi, Kemijärvi, Savukoski, Salla.
  Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän toimialue: Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski.

  Arktisen Lapin ympäristönsuojelu: Sodankylän kunta vastaa 1.1.2020 alkaen Sodankylän, Inarin, Muonion, Enontekiön ja Utsjoen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii teknisen lautakunnan alainen ympäristöjaosto.

  Nämä jätejakeet kotitalouksilta (oikein lajiteltuina) maksutta Lapecon ecoASEMILLE: Puutarhajätteet, risut ja oksat, puhdas ja käsittelemätön puu (esim. trukkilavat, valumuotit), painekyllästetty puu, sähkölaiteromu, vaaralliset jätteet, ekomaksua vastaan polttokelvotonta jätettä 200 kg/vuosi ja lajiteltua rakennusjätettä 500 kg/vuosi

  Jätteenpolton kieltävät määräykset ja lait:
  jätelaki 646/2011
  8 § Yleinen velvollisuus noudattaa etusijajärjestystä
  Jätelain mukaan jätehuollon periaatteena on niin sanottu etusijajärjestys:
  • Vältä jätteen syntymistä, jos mahdollista.
  • Jos jätettä syntyy, tulisi se uudelleenkäyttää tai valmistella uudelleenkäyttöä varten mahdollisuuksien mukaan.
  • Jos uudelleenkäyttö ole mahdollista, tulisi jäte ensisijaisesti kierrättää ja toissijaisesti hyödyntää energiana.
  • Kaatopaikoille jäte voidaan sijoittaa silloin kun sen hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista.
  13 § Jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäiseminen
  18 § Kielto polttaa jätettä Suomen vesialueella ja talousvyöhykkeellä

  Lapin Jätehuolto kuntayhtymä, Jätehuoltomääräykset
  16 § Jätteen hävittäminen polttamalla
  Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista polttamista tai
  jätteen hyödyntämistä, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.
  Asemakaava-alueen ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja
  oksia, maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia
  olkia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puhdasta ja kuivaa puujätettä.
  Kiinteistön tulipesissä saa polttaa käsittelemätöntä puhdasta ja kuivaa puujätettä, risuja
  ja oksia sekä vähäisiä määriä haitallisista aineista vapaata (kierrätykseen kelpaamatonta)
  paperia, pahvia ja kartonkia mm. sytykkeenä. Muiden jätteiden, kuten muovin polttaminen kiinteistöjen tulipesissä on kielletty.
  Polttaminen ei saa aiheuttaa ympäristölle eikä naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.


Tekninen toimisto yhteystiedot

Ahtinen Jarmo, tekninen johtaja
Puh. 0400 213 633

Kotavuopio Keijo, rakennustarkastaja
(Toimistoaika keskiviikkoisin)
Puh. 040 198 0998

Viinamäki Sari, toimistosihteeri
Puh. 040 738 4752

Haapakoski Raimo, kiinteistönhoitaja
Puh. 040 738 5176

Hannula Jukka, kiinteistönhoitaja
Puh. 040 845 3573

Uuniemi Hannu, kiinteistönhoitaja
Puh. 040 738 5299

Marjala Marketta, siistijä
Puh. 040 728 8977