Löytöeläinhoitaja: Maija Ahola 040 589 84 46, Tiermakantie 10, 98900 Salla, maija.ahola57@gmail.com

Eläinsuojelulaki velvoittaa kaupungit ja kunnat järjestämään tilapäisen hoidon irrallaan tavatuille koirille, kissoille, ja muille pienikokoisille harrastuseläimille.

Laki velvoittaa hoitamaan löytöeläintä 15 vuorokautta. Tänä aikana omistajalla on mahdollisuus lunastaa lemmikkinsä hoito-, kuljetus-, yms. kuluja vastaan. Jos 15 vuorokauden aikana omistajaa ei saada selville, eläimelle voidaan etsiä uusi koti tai se voidaan lopettaa.

Kadonneesta eläimestä kannattaa ilmoittaa myös sosiaalisessa mediassa. Muista myös lemmikkien tunnistemerkintä, se auttaa karkulaisen löytämistä kotiin.

Kemijärven kaupunki, Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kunnat ovat tehneet sopimuksen talteenottopaikasta löytöeläinhoitaja Maija Aholan kanssa.

 

Eläinsuojelulaki 15 § Talteenotetut eläimet
Kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin. Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista. Jos poliisille on tehty metsästyslain (615/93) 55 §:ssä tarkoitettu ilmoitus koiran talteenotosta, tulee poliisin ilmoittaa talteenotosta kunnan löytöeläinten talteenottopaikkaan.

Talteenottopaikan yhteystiedot

Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski

Maija Ahola
Tiermakantie 10
98900 Salla
puh. 040 589 84 46
maija.ahola57@gmail.com