Asumisterveydellä tarkoitetaan asuntojen, päivähoito- ja koulutilojen, oppilaitosten, vanhus- ja vammaispalveluyksiköiden sekä muiden vastaavien julkisten tilojen terveydellisiä olosuhteita. Jos on aihetta epäillä, että tällaisessa tilassa on kosteus- tai homevaurio taikka muu terveyshaitta (melua, tärinää, poikkeavaa hajua, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä, kylmyyttä tai kosteutta tai muuta niihin verrattavaa sekä säteilyä eli radonin esiintymistä), tulee ensisijaisesti ottaa yhteys kiinteistön omistajaan eli isännöitsijään tai vuokranantajaan. Vastuu rakennusten kunnossapidosta ja korjaamisesta sekä vaurioiden syiden selvittämisestä on kiinteistön omistajalla. Tarvittaessa voit olla myös yhteydessä terveysvalvontaan. Myös asuntojen tai yleisten tilojen siivottomuus kuuluu asumisterveyden piiriin.

Linkkejä