Ympäristöterveydenhuolto on ympäristöperäisten terveysriskien vähentämiseen, poistamiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää toimintaa. Se on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa riskit huomioon ottaen valvotaan viime kädessä ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikkeiden, tupakkalain ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja eläinlääkäripalvelut. Ympäristöterveydenhuollon (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) henkilökunta haluaa ohjata ja neuvoa alueen asukkaita ja toimijoita sekä muita viranomaisia parhaalla mahdollisella tavalla. Ota yhteyttä.