Ympäristönsuojelun tarkoituksena on luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla turvata nykyisille ja tuleville kuntalaisille viihtyisä, puhdas ja virikkeellinen ympäristö. Kemijärven, Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta ja viranhaltijatehtäviä hoitaa kaksi ympäristötarkastajaa.

Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu:

  • Ympäristönsuojelulain mukaisten hakemusten ja ilmoitusten käsittely
  • Jätehuollon ja roskaantumisen valvonta
  • Ilmansuojelu ja vesiensuojelu
  • Meluntorjunta
  • Maastoliikennelain, vesiliikennelain ja ulkoilulain valvonta
  • Vesihuoltolain mukaisten anomusten käsittely vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta vapauttamiseksi
  • Vesilain valvonta
  • Maa-ainesluvat ja maa-ainesten oton valvonta, myös kotitarveotot
  • Ympäristön tilan seuranta ja muut ympäristönsuojelulakien määräämät tehtävät
  • Ympäristönsuojelun toimialaan liittyvät asiakokonaisuudet sekä ajankohtaiset ympäristöasiat ja neuvonta

 

Ohje sakokaivolietteen omatoimisesta hyödyntämisestä

TIEDOTE 9.6.2020: Jätteen omatoiminen polttaminen

Yhteystiedot

Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski
Ympäristötarkastaja
Kaisa Soppela
Vapaudenkatu 8 B (3.krs)
98100 Kemijärvi
puh. 040 520 3162
kaisa.soppela@pelsavu.fi
ymparistonsuojelu@pelsavu.fi

Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella sovittaessa

Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski
Ympäristötarkastaja
Joonas Neuvonen
Vapaudenkatu 8 B (3.krs)
98100 Kemijärvi
puh. 040 542 3354
joonas.neuvonen@pelsavu.fi
ymparistonsuojelu@pelsavu.fi

Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella sovittaessa