Poro ja poronhoito

Poronhoito on Pohjois-Suomen vanhin edelleen harjoitettu elinkeino. Alun perin poro on kesytetty tunturipeurasta ja ensimmäinen poronhoitomuoto perustui paimentolaisuuteen ja jutaamiseen, vaeltamiseen, porojen kanssa. Poronhoito muovautui nykyiseen muotoonsa jo 1700-luvulla ja poronhoitolaki, joka säätelee edelleen poronhoitoa, säädettiin 1990-luvulla. Savukosken kunnan alueella oleskelee noin 12 000 poroa, jotka kuuluvat suureen ja mahtavaan Kemin-Sompioon, Suomen suurimpaan paliskuntaan. Savukosken kunnan alueella on osittain myös Oraniemen paliskunta.

Petovahingot 

Suurpetojen aiheuttamina petovahinkoina maaseutuvirasto voi korvata:

  • viljelysvahingot pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle
  • eläinvahingot kotieläimelle, viljellylle eläimelle, hunajasadolle sekä eläintenpitoon käytetyille aidoille, rakennuksille ja muille vastaaville rakenteille
  • irtaimistovahingot elottomalle irtaimistolle
  • porovahingot porolle poronhoitoalueella

Vahingosta ilmoittaminen

Ilmoita suurpedon aiheuttama vahinko välittömästi sähköpostitse maaseututoimisto@kemijarvi.fi tai soittamalla elinkeino-maaseutupäällikölle 0401790955

Porovahingot pääsääntöisesti ilmoittaa alueen paliskunnan poroisäntä. Mikäli havaitset maastossa kuolleen tai loukkaantuneen poron, ole välittömästi yhteydessä löytöpaikan alueen poroisäntään

Kemin-Sompion poroisäntä, Mika Kavakka p. 040 021 1861

Oraniemen poroisäntä, Martti Siivola p. 040 018 2580

Muista ottaa löytöpaikan koordinaatit ja kuva raadosta!  

 

Poronhoitajien sijaisapu

Poronhoitotyö, kuten muutkin alkutuotannon työt, ovat työturvallisuuden kannalta hyvin riskialttiimpia töitä Suomessa. Puolivillin eläimen käsittely on raskasta, riskialtista ja ei aina onnistu ilman vahinkoja. Lähes kolmasosa poronhoitajille tapahtuvista vahingoista tapahtuu erotuksissa. Joskus on siis turvauduttava sijaisapuun. Olet oikeutettu poronhoitajan sijaisapuun seuraavien ehtojen täyttyessä

  • sinulla on lakisääteinen MYEL-vakuutus poronhoidosta
  • sinulla on yksin tai yhdessä samassa taloudessa asuvan alle 18-vuotiaan lapsesi kanssa vähintään 50 lukuporoa
  • et saa täyttä työkyvyttömyyseläkettä
  • et saa täyden eläkkeen suuruista kuntoutustukea
  • et saa työuraeläkettä
  • yrityksesi ei ole vaikeuksissa oleva yritys EU:n maatalousalan valtiontukisäännösten mukaan.

Sijaisapua voit hakea täyttämällä ja lähettämällä Melaan poronhoitajan sijaisapuhakemuslomakkeen tai lähettämällä tekstiviestin numeroon 050 410 8909

 

Hyödyllisiä linkkejä

Riistavahinkolaki 105/2009

Paliskuntain yhdistys 

Poronhoitolaki 848/1990

Poronhoitoasetus 883/1990 

Mela poronhoitajat

Maijala Eeva-Maria

Elinkeino-maaseutupäällikkö

etunimi.sukunimi@savukoski.fi

Puh. 050 512 0529