Terveysvalvonta antaa ohjeita ja tarvittaessa valvoo suuria yleisötilaisuuksia ja niiden järjestäjien toimintaa. Ota hyvissä ajoin yhteyttä paikalliseen terveystarkastajaan kun olet suunnittelemassa yleisötilaisuutta, johon odotat saapuvan useita satoja ihmisiä. Näin varmistutaan mm. elintarviketurvallisuudesta, käymälöiden riittävyydestä sekä yleisen siisteyden ylläpysymisestä. Melua aiheuttavista tilaisuuksista muista olla yhteydessä ympäristönsuojelun viranomaiseen.

Linkkejä