Kaavoitus ja maankäyttö

Savukosken kunnan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on järjestää kunnan alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle. Alueiden käytön suunnittelussa tavoitellaan yhdyskuntien eheyttä ja olemassa olevan infran tehokkaampaa käyttöä. Tekninen lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena. Lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluvat maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamisia koskevat asiat.

Savukosken kunnan kaavoituskatsaus 2021

Kaavoituskatsaus 2021

Maakuntakaavat

Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen, kartalla esitetty suunnitelma maakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteesta. Se kuvaa rakentamisen ja ympäristön kehittämisen suunnat maakunnassa tuleville vuosikymmenille. Maakuntakaava on ohjeena kuntien kaavoitukselle ja muulle viranomaistoiminnalle, jolla vaikutetaan alueidenkäyttöön.  Maakuntakaavan laatii ja siitä päättää maakunnan liitto.

 

Alueemme maakuntakaavoihin voit tutustua tästä. 

Vireillä olevat alueemme maakuntakaavat löydät tästä.

 

 

Yleiskaavat

Maakuntakaavalla ratkaistaan alueidenkäytön maakunnalliset kysymykset, kun taas yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön päämäärät kunnassa. Yleiskaavassa määritetään kunnan kehityksen suuret linjat sekä kaava-alueen käyttö, esimerkiksi asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sijainti. Osayleiskaava voidaan tehdä vaikkapa ranta-alueille ja se voi olla tarkempi kuin yleiskaava. Kunta vastaa yleiskaavan laatimisesta. Kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Jos kunnat ovat laatineet yhteisen yleiskaavan, sen hyväksyy kuntien yhteinen toimielin.

 

Soklin osayleiskaava

Soklin kaivoshankkeeseen /Yara ja AVI:n tiedotteisiin Soklin ympäristö- ja vesitalousluvasta voit tutustua tästä

Soklin asemakaava

 

 

Asemakaava

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan ja muiden yhdessä sovittujen tavoitteiden edellyttämällä tavalla. Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Asemakaavan laatii ja hyväksyy kunta. Ranta-alueiden rakentamista voidaan ohjata ranta-asemakaavalla, jonka voi laatia myös maanomistaja.

 

Savukosken kunnan asemakaava

 

Vahvistetut rantakaavat

Tanhua             Kaltiolammin suvannon rantakaava, Koskenniskan Luiron rantakaava, Arajärven rantakaava (lisätietoja tekniseltä toimistolta)

 Martti       Kairijokisuu-Leukkuhamara-alueiden rantakaava,

Lipakka    Pykäläinen-Kuttusoja  rantaosayleiskaava 

 

 

 

 

 

TUKESI:n sivuilta löydät päätöset ja kuulutukset vireillä olevista lupahakemuksista ja päätöksistä.