Savukosken lukio

Lukio on toisen asteen oppilaitos, johon hakeutuminen on vapaaehtoista. Opiskelu lukiossa on mitoitettu kolmivuotiseksi. Lukio antaa opiskelijalle laajan yleissivistyksen ja perustuu peruskoulun oppimäärälle.

Savukosken lukio on ilmasto- ja luontolukio. Lukio tekee yhteistyötä Helsingin yliopiston Värriön tutkimusaseman kanssa, jossa seurataan pohjoisen metsä- ja tunturiluonnon muutoksia ja niihin vaikuttavia ilmastotekijöitä. Savukosken lukiossa tarjotaan laaja kirjo valinnaisia biologian ja maantiedon opintojaksoja, kuten vaelluskurssi Savukosken ainutlaatuisessa luonnossa.

Savukosken lukiossa korostetaan hyviä käytöstapoja, ystävällisyyttä, vuorovaikutustaitoja ja ahkeraa työskentelyä. Savukosken lukio kannustaa opiskelijoita rehellisyyteen, yhteisöllisyyteen, oikeudenmukaisuuteen, monikulttuurisuuden hyväksymiseen ja demokraattisen yhteiskunnan sääntöjen mukaan toimimiseen. Lukio antaa valmiuksia kehittää itseään ja kartuttaa tieto- ja taitopääomaansa unohtamatta taito- ja taideaineita.

Lukio tukee kasvua aikuisuuteen ja oman elämän hallintaan. Lukio auttaa opiskelijoita itsenäiseen työntekoon, kannustaa heitä asettamaan omien edellytystensä mukaisia opiskelutavoitteita ja pyrkimään aktiivisesti jatko-opintoihin.

Savukosken lukion opiskelija on ylpeä lappilaisuudestaan ja saulaisuudestaan ja käyttää taustaansa henkisenä pääomanaan.

Savukosken lukio on kansainvälinen, sillä jo puolet opiskelijoista tulee ulkomailta. Tänä vuonna aloitamme yhteistyön eurooppalaisten lukioiden kanssa, mikä mahdollistaa opiskelijoiden liikkuvuuksia Euroopassa.

Savukosken lukio ja Saamelaisalueen koulutuskeskus tarjoavat mahdollisuuden kaksois- ja kolmoistutkintoihin!

Education in Savukoski High School

Savukoski High School (Savukosken lukio) is a small upper secondary school in the municipality of Savukoski, located in the northeast of Finnish Lapland. Savukoski is large in area but small in terms of population. There are 12 times more reindeer than people in this sparsely populated municipality of about 1000 inhabitants. Reindeer husbandry plays an important part in the lives of many families.

Owing to the location of the municipality of Savukoski in the Arctic region north of the Arctic Circle, the temperatures vary from +15 to +25 degrees Celsius in summer, and from 0 to -30 degrees Celsius in winter. There is usually a lot of snow in winter, approximately 50-100 centimeters.

The nearest larger municipalities are Salla, Kemijärvi, and Sodankylä, all of which are located about 90 km from Savukoski. It is about 175 km from Savukoski to Rovaniemi, 380 km to Oulu, and 1000 km to Helsinki. The nearest railway station is in Kemijärvi and the nearest airport is in Rovaniemi.

Passengers traveling by train or plane can use public transport from Kemijärvi or Rovaniemi to get to the center of Savukoski, where Savukoski High School is situated. All the services, e.g. students’ apartments, health care center, pharmacy, restaurant, bus station, and gym, are within walking distance.

Savukoski High School has about 20 students, most of whom are international students. Because of the small number of students, the study groups are also very small, which makes it possible to offer individual guidance and assistance to every student.

Savukoski High School offers students a range of optional courses in many subjects. We are starting cooperation with other European high schools this school year. The University of Helsinki has a research station, focusing on environmental studies, north of Savukoski. The students of Savukoski High School have visited the research station a few times already and have thus been given the opportunity to take part in the research.

Savukoski is a peaceful, small village, where you can focus on your studies and enjoy the great outdoors in your free time.

 

Requirements

  • No GPA requirement
  • Entrance Interview
  • Motivation video in Finnish

 

Study line – General line

 

Expenses

The student housing is free of charge.

Savukoski High School offers free tuition, laptop, lunch during school days, learning materials, textbooks, an e-learning environment, free access to the gym and student healthcare for all the students.

Accommodation

The students live in two-bedroom or three-bedroom apartments near the school. They share a room with a roommate. There is a kitchen and a bathroom in the apartment. The grocery store is about 700 meters from the high school.

Apply

Savukosken lukio – Opintopolku

 

Savukosken lukiosta

Valtioneuvosto antoi 20.5.1976 päätöksen, jonka mukaan Savukosken kunnanhallitus sai luvan perustaa kuntaan oman lukion. Lukio aloitti toimintansa 1.8.1976. Yli kaksikymmenvuotiseen historiaan sisältyy monia vaiheita: hajautetusta opiskelusta on siirrytty kurssimuotoiseen, luokallisesta luokattomaan lukioon. Opetussuunnitelmat ovat vaihtuneet pari kolme kertaa ja jatkossahan ne muuttuvat vuosittain aina, kun itsearviointimme tulokset sitä vaativat. Arviointi on nykyisin opetuksen kehittämisen väline.

Lukion päästö-/päättötodistuksen on saanut yli kolmesataa opiskelijaa, ja heistä ylioppilastutkinnon on suorittanut kevät 2011 mukaan lukien 288. Savukosken lukion käymällä pääsee siis ylioppilaaksi 98,35 %:n todennäköisyydellä!

Lisätietoa

Savukosken lukion historiikkiin voit tutustua lähemmin Mirja Aarrevaaran julkaisemassa ”Savukosken lukio 30 vuotta 1976-2006”.

—–

Savukosken lukion opiskelijakuntatoiminta tarjoaa tärkeän väylän opiskelijoille vaikuttaa omaehtoisesti heitä itseään koskeviin asioihin. Opiskelijakunta valitsee vuosittain keskuudestaan hallituksen, joka edustaa koko opiskelijakuntaa. Opiskelijakunnan hallitus ja lukion henkilökunta tekevät yhteistyötä opiskelijoiden kuulemiseksi ja edustuksellisen demokratian toteutumiseksi lukiossa.

Opiskelijoita on suotavaa kuulla esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • Lukuvuoden suunnittelu, kuten työ- ja loma-ajat, kurssitarjottimen sisältö ja tuntikiertokaavio
  • Paikallisen opetussuunnitelman valmistelu, kuten opetuksen käytännön järjestelyt sekä opiskelijahuollon ja ohjaustyön suunnitelmat
  • Järjestyssäännöt
  • Koeviikkojen järjestelyt
  • Kurssien suunnittelu, kuten opetusmenetelmät ja arviointi
  • Yhteisten tilojen käyttö ja varustus

 

Yhteystiedot

Savukosken lukio
Sauherrantie 23, 98800 Savukoski

Koulusihteeri Carola Kellokumpi: 040 738 4922

Sivistysjohtaja-rehtori Joonas Rentola: 040 545 9009

etunimi.sukunimi(at)savukoski.fi