Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätöksiä tekevät esimiesasemassa olevat viranhaltijat, joiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta on määrätty hallintosäännössä. Päätökset, joihin kuntalainen voi kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan päätöksentekopäivänä kunnan verkkosivuilla.  

Viranhaltijapäätökset  (Ennen 15.3.2022 julkaistut)

Virnahaltijapäätökset