Vain 2,5 prosenttia maapallon vesistä on makeaa eli juomakelpoista.

Suomessa on runsaat ja korkealaatuiset vesivarat ja pohjaveden osalta Suomi on täysin omavarainen. Vesiköyhyysindeksin mukaan Suomi on veden suhteen maailman rikkain maa.

Savukosken kunta toimittaa puhdasta vettä n. 310 kotitaloudelle ja huolehtii n. 220 kotitalouden jätevesihuollosta.

Vesihuolto

Puhdasta vettä pumpataan Miekkakoskenharjun vedenottamolta. Puhtaan veden kulutus vuodessa on n.  32900 m³.

Jos sinulla ei ole vakituisessa asunnossasi vesimittaria, veden kulutus lasketaan tavallisessa käytössä seuraavasti:

yksi henkilö kuluttaa vettä

 • n. 150 l /vrk
 • 1 m³ / viikossa
 • 50 m³ vuodessa

 

Vesilaitoksen perusmaksut:

 • omakotitalot ja loma-asunnot 48 €/vuosi
 • muut käyttäjät 240 €/vuosi

 

 

Puhdas vesi on elinehtomme. Vesihuollon korjaustyöt ovat usein haastavissa olosuhteissa tehtäviä kiireellisiä töitä.

 

 

Jätevesilaitos

Nykyinen kemiallinen pystyselkeyttämön tyyppinen  Jätevedenpuhdistamo sijaitsee aivan Savukosken kirkonkylän tuntumassa Mukkavaarassa. Jätevettä puhdistetaan n. 28 800m³ vuodessa. Haja-asutusalueiden sakokaivolietteen vastaanotettu määrä on 650 m³. Kesäaikana jäteveden puhdistusteho on n. 98 %, talvikuukausina puhdistusteho putoaa.

Uuden jätevesipuhdistamon rakentaminen on käynnistynyt, tiukentuneiden ympäristömääräysten mukaisten vaatimusten täyttämiseksi.  Uusi jätevedenpuhdistamon jätevesi puhdistetaan bioroottori tyyppisellä mekanismilla hajottajamikrobia hyväksikäyttäen. Uusi jäteveden-puhdistamo otetaan käyttöön vuoden 2021 alussa.

 

Jätevesilaitoksen perusmaksut:     

 • omakotitalot ja loma-asunnot 72 €/vuosi
 • muut käyttäjät 360 €/vuosi

 

Savukosken kunnan jätevesipudistamon toiminitaympäristöä.

Ajankohtaista

Vesi – ja jätevesitaksoihin tuli korotuksia 1.1.2021 alkaen

 • puhdas vesi 1,70 €/m³ +alv
 • jätevesi 3,60 €/m³ + alv

 

Vesimittarilukeman joulukuun 2021 laskuun tulee ilmoittaa 7.12.2021 mennessä myös sähköisesti tästä. 


TIEDOTE

Tekninen toimisto

 

Savukosken vesihuoltolaitoksen yksityisasiakkaat

Savukosken kunta vesihuoltolaitoksen omistajana muuttaa vesilaskutuksen jaksoja alla olevan mukaisesti. Laskutus siirtyy koskemaan täyttä kalenterivuotta.

Periaate laskutuksessa muuttuu siten, että vuotuinen perusmaksu jaetaan kuukausimaksuksi ja se laskutetaan jokaisessa laskussa.

Aiemmin kulutuslaskutuskausia oli kaksi joulukuu-toukokuu ja kesäkuu-marraskuu. Nyt laskutamme kolme kertaa vuodessa, laskutuksesta on: puolet jälkikäteen ja puolet etukäteen periaatteella. Kolmesta laskusta kaksi on arviolaskua ja kolmas, vuoden viimeinen lasku, on tasauslasku. Asiakas voi ilmoittaa vesimittarilukeman niin halutessaan jokaiseen laskuun sähköpostilla toimistosihteerille sari.viinamaki@savukoski.fi tai kunnan nettisivuilla

https://www.savukoski.fi/vesimittarilukeman-ilmoittaminen/ tai tekstiviestillä p. 040 7384752. (Tekstiviestissä ilmoittajan nimi, kulutuskohteen osoite ja mittarilukema).

perusmaksu vesi vuonna 2021 on 4,00 €/kk

perusmaksu jätevesi vuonna 2021 on 6,00 €/kk

veden kulutusmaksu on 1,70 €/m³

jäteveden kulutusmaksu on 3,60 €/m³

 • laskutusjakso on 9.2021 – 12.2021, tasauslasku, vesimittarilukemat tulee ilmoittaa 7.12.2021 mennessä, laskutus on viikolla 48/2021

Lisätietoja tekninen toimisto / Jarmo Ahtinen, jarmo.ahtinen@savukoski.fi, p. 0400 213 633 tai Sari Viinamäki, sari.viinamaki@savukoski.fi, p. 040 738 4752.


TIEDOTE

Tekninen toimisto

 

Savukosken vesihuoltolaitoksen yritysasiakkaat

perusmaksu vesi vuonna 2021 on 20,00 €/kk

perusmaksu jätevesi vuonna 2021 on 30,00 €/kk

veden kulutusmaksu on 1,70 €/m³

jäteveden kulutusmaksu on 3,60 €/m³

 • laskutusjakso on 9.2021 – 12.2021, tasauslasku, vesimittarilukemat tulee ilmoittaa 7.12.2021 mennessä, laskutus on viikolla 50/2021

 

Lisätietoja tekninen toimisto / Jarmo Ahtinen, jarmo.ahtinen@savukoski.fi, p. 0400 213 633 tai Sari Viinamäki, sari.viinamaki@savukoski.fi, p. 040 738 4752.

 

 

 

 

 

Haluatko liittyä kunnalliseen vesi- tai jätevesijohtoverkostoon?

Kunnallisen vesi-  ja jätevesijohtoverkoston liittymismaksu muodostuu rakennuksen kerrosalasta, joka kerrotaan omakotitalossa kuudella, rivitalossa neljällä ja muissa rakennuksissa kolmella ja tämä neliömäärä kerrotaan yksikköhinnalla (0,80 €).  Liittymismaksulla katetaan vesijohdon ja viemärilinjojen rakentamisesta aiheutuvat kunnallistekniikan investointikustannukset. Lisäksi peritään kiinteistökohtaisen tonttijohdon rakentamisesta aiheutuvat palkka- ja materiaalikustannukset.

Esim: tavallinen omakotitalo liittyy sekä vesi- että viemäriverkostoon liittymismaksu on 150 m² X 6 X 0,80 € X 2  sekä talojohdon rakentaminen n. 1000-3000 €.

Saat 20 % alennusta, mikali maksat yhdellä kertaa kahden kuukauden kuluessa!

 

Kairijokisuu-Leukkuhamara-alueiden rantakaavan aluella vesimaksu on 82,75 €/ vuosi.

 

Kysy lisää tekniseltä toimistolta vesi- ja jätevesijohtoverkkoon liittymisestä