Talousveden laatua valvotaan säännöllisesti näytteitä ottamalla. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa veden mikrobiologinen ja kemiallinen laatu sekä veden verkostojakelun turvallisuus loppukuluttajalle saakka. Säännöllisen valvonnan piiriin kuuluvat myös elintarvikehuoneistojen ja -laitosten omat kaivot. Talousveden tai talousvesiverkoston saastumistapauksissa (epidemiatilanne tai sen uhka) terveysvalvonta antaa ohjeita ja määräyksiä veden käyttöön liittyen.

Yleisten uimarantojen, talviuintipaikkojen sekä yleiseen käyttöön tarkoitettujen uima-altaiden (uimahallit, kylpylät, majoitustilojen altaat sekä porealtaat ja kylpytynnyrit) veden laatua valvotaan säännöllisesti. Uimarantavesistä tutkitaan uimakauden aikana säännöllisesti sellaisten bakteerien pitoisuuksia, jotka osoittavat uimaveden ulosteperäistä saastumista. Uimarannoilta tehdään havaintoja myös syanobakteeriesiintymistä eli sinilevistä sekä muista mahdollisista terveyshaitoista. Näytetulokset ovat nähtävillä uimarantojen ilmoitustauluilla sekä kuntien ja terveysvalvonnan verkkosivuilla.
Yleisessä käytössä olevien uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatua tutkitaan kävijöiden määrästä riippuen vähintään neljä kertaa vuodessa. Tuloksien on oltava asiakkaiden nähtävillä kohteessa ilmoitustaululla.

Linkkejä