Sarvista saleille -hanke

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustusta Savukoskelle 5 000€ (Päätös 13.3.2024)

Lapin aluehallintovirasto on myöntänyt Savukosken kunnan liikuntatoimelle valtionavustusta 5 000€ Sarvista saleille -hankkeelle

Hankkeessa tarjotaan ohjattua liikuntaa Savukoskella ensisijaisesti 18 – 65 vuotiaille henkilöille. Tavoitteena on opastaa liikunnan ja elämänlaatua parantavan toiminnan sekä harrastusten pariin. Tarkoituksena on mm. tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäiseminen sekä liikunnallisten elämäntapojen edistäminen ja ylläpitäminen. Kohderyhmä on avoin, mutta erityisesti pyritään tavoittamaan ja saamaan toimintoihin mukaan savukoskelaiset poronhoitajat, joiden kädet ovat työn arjessa porojen, kelkkojen ja mönkijöiden sarvissa.

Hankeaika 01.01.2024 -31.12.2024

Lisätietoja vs. nuoriso- ja liikuntasihteeri Marianne Anttila 040 4851 506

Muita uutisia