Osallistuvan budjetoinnin äänestys avattu

Äänestä suosikkiasi 21.4.2024 mennessä!

Kuntalaiset jättivät osallistuvaan budjetointiin 72 ideaa. Ideoiden arvioinnin jälkeen äänestettäväksi valittiin 5 ehdotusta. Äänestäminen päättyy sunnuntaina 21.4.2024.

Äänestysohje

Äänioikeutettuja ovat Savukosken kunnan asukkaat.  Jokaisella asukkaalla on yksi (1) ääni. Äänestyslipukkeeseen merkitään äänestettävä ehdotus (1-5),  äänestäjän nimi ja puhelinnumero. Äänestäneiden kesken arvotaan 100,00 e arvoinen Savukoski tuotepaketti.

Äänestys on auki 28.3.-21.4.2024 välisenä aikana.

 

Äänestettävänä olevat ehdotukset:

  1. Koirapuisto
  2. Lainattavia latuhöyliä kyliin
  3. Matonpesupaikka
  4. Senioreiden viriketoiminta
  5. Torialueen viihtyisyys

 

Äänestää voi:

  • Sähköisesti verkkolomakkeella
  • Kuivalihamarkkinoilla 30.3.2024 kunnan kojulla.
  • 2.4.2024 alkaen paperilomakkeella kunnanvirastolla,  kirjastolla sekä Sale Korvatunturissa toimipisteiden aukioloaikoina.

Mikäli talousarvioon varattu raha 10.000 e riittää useamman ehdotuksen toteuttamiseen, toteutetaan niitä äänestysmenestyksen mukaisessa järjestyksessä. Äänestystulos julkaistaan äänestysajan päätyttyä viikolla 17, jonka jälkeen voittajaehdotus etenee valmisteluun ja toteutukseen.

 

Äänestyksen ulkopuolelle jääneissä ideoissa toivottiin muun muassa hiihtolatuja ja niiden kunnossapitoa

Kaikki ideat käsiteltiin 25.3. elinvoimatiimissä. Hyviä ideoita jäi finaaliäänestyksen ulkopuolelle, sillä niitä ei olisi voinut toteuttaa tämän vuoden osallistuvan budjetoinnin määrärahalla tai aikataululla, tai esitetty idea etenee jo muita reittejä pitkin. Arvioinnissa huomioitiin myös se, että lähtökohtaisesti idean tulisi olla 2024 toteutettava eikä sen tulisi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia tuleville vuosille. Äänestyksen ulkopuolelle jääneisiin esityksiin palataan kuitenkin vielä toimielimissä ja ideoita pyritään hyödyntämään kunnan palveluita kehitettäessä. Hiihtolatuihin liittyvät lukuisat ehdotukset rajautuivat osallistuvan budjetoinnin ulkopuolelle, sillä Savukosken kunta on saanut vastikään reitti-infran parantamiseen EU osarahoitteisen hankerahoituksen ja latuasiat etenevät hankkeen myötä. Lisäksi lapsiperheiden tukemisen työryhmä käsittelee paraikaa kohderyhmän tukemiseen varatun 30.000 e talousarviovarauksen käyttöä.

 

Äänestä tässä

Henkilötietoja säilytetään äänestysajan loppumisen jälkeiseen arvontaan sakka.

Lisätietoja: hallinto@savukoski.fi

 

Muita uutisia