Savukoskella panostetaan ympärivuotisiin luontomatkailureitteihin, ekologisuuteen ja esteettömyyteen

Kunta käynnistää Euroopan unionin osarahoittaman Savukosken monikäyttöreitit-investointihankkeen 

Savukosken monikäyttöreitit -hanke käynnistyy

Hankkeen julkinen tiivistelmä

Savukoski on itäisen Lapin kehittyvä erämaakunta ja Suomen ja koko Euroopan harvimmin asuttua aluetta. Savukosken valtti on upea, puhdas ja resurssirikas luonto. Kunnan pinta-alasta kolmasosa on luonnonsuojelualueita, joista tunnetuin on myös viereisten kuntien alueelle levittyvä Urho Kekkosen kansallispuisto. Savukosken kunnassa, UK-puiston erämaaosassa sijaitsee Joulupukin kotipaikkana tunnettu Korvatunturi. Alueen olemassa olevat luontomatkailureitit ovat pääosin vaativia päiväreittejä tai pitkiä erävaellusreittejä kokeneille retkeilijöille, moottorikelkkailijoille, pyöräilijöille ja eränkävijöille. Helposti saavutettavia ja esteettömiä, ympärivuotisia monikäyttöreittejä ei ole, mikä nähdään paikkakunnalla suurena puutteena.

Savukosken luontomatkailureitistöille on vuosien varrella kertynyt mittava korjausvelka, johon kunta ei ole pystynyt vastaamaan. Rakenteista osa on rakennettu vuosikymmeniä sitten, huonokuntoisia reittejä on jouduttu jopa sulkemaan. Savukosken työttömyysaste on maakunnan keskitasoa korkeampi. Paikalliset yritykset toimivat harva-alueella tarjoten tärkeitä työllistymismahdollisuuksia kuntalaisille. Reittejä on aikanaan rakennettu silloisen matkailun tarpeisiin ja uusien asiakasryhmien tavoittamiseksi ja palvelutarjonnan monipuolistamiseksi reitistöjä halutaan kehittää nykypäivän tarpeita vastaaviksi. Kunnassa on tahtotila kehittää peruspalvelujen lisäksi monipuolisesti matkailun ympärivuotisuutta, ekologisuutta sekä yritysten toimintaympäristöä. Tulevaisuudessa liiketoimintamahdollisuuksia nähdään kehittyvän etenkin luonto- ja erämaaelämyksien kehittämisessä lumettomalle ajalle.

Hankkeen avulla kunnostetaan kaksi kaikkien vapaaseen käyttöön tulevaa monikäyttöreittiä. Keskeisiä arvoja investoinneissa on tarve, yritysten toimintaympäristön- ja ympärivuotisen toiminnan edellytysten parantaminen, luontoelämysten turvallisuus, esteettömyys, saavutettavuus, kestävyys, paikallisen kulttuuriperinnön vaaliminen ja ympäristöystävällisyys. Investoinnit parantavat mikroyritysten kasvu- ja kansainvälistymispyrkimyksiä, luovat uusia toimintamahdollisuuksia ja nouseva kävijämäärä vilkastuttaa koko alueen elinkeinoelämään. Parantuvalla reitti-infralla tavoitellaan myös yritysten sesonkien pidentymistä ja sitä kautta työllistämismahdollisuuksien parantumista.

Toimenpiteet

  1. Kuntakeskuksen laidalla sijaitseva Salpalinjan (742-403-2-156) historiallinen käyttökiellossa oleva kävelyreitti muutetaan ja kunnostetaan murskesorapintaiseksi monikäyttöreitiksi. Muutokset mahdollistavat esteettömän liikkumisen. Reitille tehdään lisäksi raivaustöitä, tulipaikka, levähdyspenkkejä ja kyltitys uusitaan. Reitti soveltuu uudistettuna kävelyyn, juoksuun, pyöräilyyn, hiihtoon ja lumikenkäilyyn. Toimenpiteen alue on kunnan mailla.
  2. Savukosken kuntakeskuksen matkailuyritysten läheisyydessä sijaitseva huonokuntoinen hiihtolatu-kuntopolku muutetaan koko matkaltaan murskesorapintaiseksi, joka mahdollistaa monikäyttöisyyden sekä esteettömän liikkumisen. Reittiä voidaan käyttää kesällä kävelyyn, juoksuun ja pyöräilyyn. Talvella aluetta käytetään hiihtolatuna, sekä paikkakunnalla uutena mahdollisuutena talvipyöräilyyn. Reitille uusitaan vanhanaikaisen valaisinjärjestelmän tilalle energiaa säästävät led-valaisimet ja valaisinpylväät, sekä opasteita. Kunnostettavan reitin pituus n. 3km.
  3. Hankitaan ja asennetaan aurinkopaneelilatausjärjestelmä olemassa olevan pitkän pyöräreitin varrelle sähköpyöräilyn mahdollistamiseksi ja asiakasturvallisuuden parantamiseksi kunnan omistamalle Tarkkalan erämaatilalle.
  4. Hankitaan ja asennetaan kävijälaskureita reiteille asiakasmäärien seurantaa varten. Asennetaan somevalokuvaus- ja infotaulut reittien varrelle asiakkaiden tiedottamiseksi sekä markkinointiviestinnän tueksi.

Kunnostetut monikäyttöreitit palvelevat alueen matkailuyritysten asiakkaita ja ovat kaikille käyttäjäryhmille avoimia ja maksuttomia. Savukosken kunta huoltaa ja ylläpitää reittejä jatkossa.

Valmistelu

Hankkeen valmisteluvaiheessa Savukosken kunta on kartoittanut alueen yritysten näkemyksiä hankkeessa toteutettaviin investointeihin liittyen. Hankkeen vaikutus liiketoiminnan kehittämiseen ja alueelliseen vetovoimaan on arvioitu merkittäväksi. Reittien myötä muun muassa välinevuokrauksen ja opastuspalvelujen kysynnän ennakoidaan kasvavan. Matkailuyritysten liiketoimintaedellytykset monipuolistuvat ympärivuotisen matkailun myötä ja näin lisätään erityisesti nuorten yrittäjien ja työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksia. Hanke kytkeytyy muihin Itä-Lapin reitistöjen kehittämis- ja investointihankkeisiin, jotka muodostavat merkittävän kokonaisuuden ympärivuotisen ja kestävän matkailun edistämiseksi. Hankkeen  virallinen nimi on Savukosken monikäyttöreitit.

 

RAHOITUS

Kokonaiskustannus 240.555 e

EU- ja valtion rahoitus 168.388 e

Savukosken kunnan omarahoitus 72.167 e

 

TOTEUTUSAIKA

Hanke toteutetaan 2024-2025.

 

Lisätietoja hakkeesta: Savukosken kunta hallinto@savukoski.fi

 

 

Muita uutisia