Savukosken kunnan vapaat tontit

Savukosken kuntakeskuksen tonttivarannossa tyhjät tontit on osoitettu eri värein maankäytöstä riippuen. Kunnan omistamat kiinteistöt on rajattu punaisella rajauksella. Omakoti- ja pientaloraketamiseen (AO, AP) varattuja tontteja on kaikkiaan 83 kpl, joista kunnan omistuksessa on 40 kpl. Rivitalorakentamiseen on varattu tontteja (AR) on viisi kappaletta, joista yksi on kunnan omistama. Asuin- ja liikerakentamiseen varattuja vapaita tontteja (AL) on 12 kpl, joista kunnan on 4 kpl. Liike- ja toimistorakentamista varten osoitettuja tontteja (K) on vapaana kaksi, jotka ovat yksityisomistuksessa. Maankäytöltään yleisiä ja julkista rakentamista palvelevia vapaita tontteja (Y, YV) on kaksi, joista toinen on kunnan maalla. Kaikkiaan kunnassa on tonttivarantoa 113 kpl, joista  47 kpl on Savukosken kunnan omistamaa.

 

Tonttien hinnat:

Hinta muodostuu perushinnasta 3 €/m². Lisäksi ostaja maksaa kaupan yhteydessä lohkomiskulut sekä vesi- ja viemäriliittymämaksun. Tonttia voi käyttää vain kaavanmukaiseen tarkoitukseen.