SAVUKOSKEN KUNNAN TIETOVARANNOT

Alle on kuvattu kunnan tietovarannot sekä niihin sisältyvät tietojärjestelmät, joissa tehdään hallinnollinen ratkaisu tai päätös kunnan lakisääteisten tehtävien osalta.

 • Hallinto

  Rekisteri / Tietovaranto Käyttötarkoitus Rekisterinpitäjä
  Asianhallinnan rekisteri ja tietovaranto Kuntaan vireille tulleet asiat ja asiakirjat, diaari Kunnanhallitus /
  Luottamushenkilörekisteri Kunnan luottamushenkilöiden yhteystietojen ja palkkioiden maksussa tarvittavien tietojen hallinnointi Kunnanhallitus / Hallintopalvelut
  Sidonnaisuusrekisteri Kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuustietojen ylläpito Tarkastuslautakunta
  Taloushallinnon palvelujen rekisteri ja tietovaranto Kunnan kirjanpidon, osto- ja myyntilaskujen ja maksuliikenteen hoitaminen Kunnanhallitus / Talouspalvelut
  Ostolaskujen kierrätys ja arkistointi Kunnan ostolaskujen sähköinen kierrätys ja arkistointi Kunnanhallitus / Talouspalvelut
  Henkilöstöhallinnon rekisteri ja tietovaranto Kunnan henkilöstöhallintoon ja palkanmaksuun liittyvien henkilöstöasioiden hallinnointi Kunnanhallitus / Henkilöstöpalvelut
  Vaalien toimittamiseen liittyvä henkilörekisteri Valtiollisten, kunnallisten ja EU-parlamenttiedustajavaalien toimittamiseen liittyvien äänioikeusrekisteritietojen ja äänestyksiin osallistuneiden rekisteritietojen hallinnointi Keskusvaalilautakunta
  Luovutetut viirit Kunnan viirien luovutuksesta pidettävä rekisteri Kunnanhallitus / Hallintopalvelut
  Kesätyöseteli Kunnan nuorten kesätyöpaikkojen avustamisesta pidettävä rekisteri Kunnanhallitus / Elinkeinopalvelut
  Kunnan verkkosivujen julkaisujärjestelmä Järjestelmä sisältää henkilötietoja sisäiseen käyttöön ja kunnan verkkosivuilla julkaistavia yhteystietoja Kunnanhallitus / Hallintopalvelut
  Kunnan verkkosivujen palautejärjestelmä Kunnalle osoitettujen sähköisten palautteiden käsittely ja niihin vastaaminen Kunnanhallitus / Hallintopalvelut
 • Sivistys

  Ohjatun liikunnan rekisterit ja tietovarannot Liikuntaryhmien järjestämisen, osallistujamaksujen, laskutuksen ja tiedottamisen hallinnointi Sivistyslautakunta / Sivistyspalvelut
  Maksullisten liikuntapaikkojen asiakastietovarannot Kuntosalin hallinnointi Sivistys- ja tekninen lautakunta / Sivistys- ja tekniset palvelut
  Etsivän nuorisotyön asiakastietorekisteri ja tietovaranto Nuorten ja huoltajien yhteystietojen ja palvelujen suunnittelun sekä toimenpiteiden hallinnointi Sivistyslautakunta / Sivistyspalvelut
  Vapaa-aikatoiminnan järjestämisen sekä nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritapahtumiin liittyvät rekisterit ja tietovarannot Osanottajien ja nuorten sekä huoltajien yhteys-, osallistuja-, tapahtumalaskutus- ja vakuutustietojen hallinnointi Sivistyslautakunta / Sivistyspalvelut
  Koulukuljetuspalveluiden (esi-, perus- ja lukio-opetus) rekisteri ja tietovaranto Kuljetusten järjestämiseen tarvittavien oppilaiden ja huoltajien sekä palveluntuottajien tietojen hallinnointi Sivistyslautakunta / Sivistyspalvelut
  Perusopetuksen ja lukion oppilasrekisteri ja tietovaranto

   

  Oppilas, opettaja- ja henkilöstötietojen, opetuksen järjestämisen, arvioinnin ja kodin ja koulun välisen tiedottamisen hallinnointi Sivistyslautakunta / Sivistyspalvelut / Peruskoulu- ja lukiopalvelut
  Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri ja tietovaranto

   

  Varhaiskasvatuksen ja kerhotoiminnan piirissä olevien lasten, huoltajien ja sidosryhmien tietojen hallinnointi Sivistyslautakunta / Sivistyspalvelut / Varhaiskasvatus
  Varhaiskasvatuksen esiopetuksen asiakasrekisteri ja tietovaranto

   

  Esiopetuksen piirissä olevien lasten, huoltajien ja sidosryhmien tietojen hallinnointi Sivistyslautakunta / Sivistyspalvelut / Varhaiskasvatus
  Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasrekisteri ja tietovaranto Aamu- ja iltapäivätoiminnan piirissä olevien lasten ja huoltajien tietojen hallinnointi Sivistyslautakunta / Sivistyspalvelut / Perusopetus
  Koulupsykologi- ja kuraattoripalveluiden asiakasrekisteri Käynti- asiakastietojen hallinnointi Sivistyslautakunta / Sivistyspalvelut / Peruskoulu- ja lukiopalvelut
  Sompion kirjaston asiakasrekisteri ja tietovaranto Kirjaston asiakastiedot Sivistyslautakunta / Sivistyspalvelut / Kirjastopalvelut
  Lasten kotihoidontuen asiakasrekisteri ja tietovaranto Lista lasten kotihoidontuen saajista ja maksuista Sivistyslautakunta / Sivistyspalvelut
 • Tekninen

  Vuokra-asuntojen asiakkaiden ja laskutuksen asiakasrekisteri ja tietovaranto Tiedot vuokralasista ja laskutuksesta Tekninen lautakunta
  Rakennusluvat ja laskutuksen asiakasrekisteri ja tietovaranto

   

  Tiedot rakennusluvista ja laskutuksesta Tekninen lautakunta
  Vesihuollon asiakastietovaranto ja laskutus

  tietovaranto

  Tiedot vesihuollon asiakkaista ja laskutuksesta Tekninen lautakunta
  Kiinteistöjen avainrekisterin

  tietovaranto

  Kiinteistöjen avaimista pidettävä luettelo

  – koulu

  – kuntosali

  – vuokra-asunnot

  – muut kiinteistöt

  Tekninen lautakunta
  Teknisen toimen työsopimuksien tietovaranto Teknisen toimen työntekijöiden työsopimukset Tekninen lautakunta
  Teknisen toimen asiakkaiden ja laskutuksen tietovaranto Tekniseltä toimelta myytyjen/vuokrattujen tuotteiden/palveluiden asiakkuudet ja laskutus Tekninen lautakunta
  Yksityisteiden tiekuntien tietovaranto Yksityisteiden asiakkuudet ja laskutus Tekninen lautakunta
 • Sosiaali

  Sosiaalihuollon asiakastietojen tietovaranto /paperinen arkisto

   

   

   

   

   

   

   

  Sosiaalihuollon asiakkaiden ja sosiaalihuoltoon ilmoitettujen henkilöiden asiakirjat ja yhteystiedot

  -aikuissosiaalityö ja toimeentuloturva

  -lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelu

  – lastensuojeluilmoitukset, huoli-ilmoitukset ja yhteydenotot sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

  -työllisyyspalvelut (TYP)

  -vanhus- ja vammaistyö

  -perheoikeudelliset palvelut (elatus, tapaaminen, asuminen, huolto, isyys)

  – kotipalvelun ja Saukodin asiakastiedot ja päivittäiskirjaukset

  – tiedot kotipalvelun ja Saukodin asukkaiden tulo- ja vähennystiedoista asiakasmaksupäätöksiä varten

  Sosiaalilautakunta

   

   

   

  Sosiaalihuollon henkilöstön tietovaranto -henkilöstön työsopimukset, työvapaat, virkavapaat, palkkauspäätökset, työhakemukset Sosiaalilautakunta
  Sosiaalihuollon laskutuksen tietovaranto -vuokrasopimukset Saukodille

  – tiedot kotipalvelun tunneista laskutusta varten

  Sosiaalilautakunta
  Ruokapalveluiden tietovaranto -tiedot erityisruokavalioista, ateria-asiakkaista, kotipalvelun ateria-asiakkaista. Sosiaalilautakunta