Savukosken päivähoidon reittimerkit vuoden ympäri

Varhaiskasvatussuunnitelma on arjessa elävä tavoitteellinen sopimus, jonka toteutumista arvioidaan toimintakauden aikana. Yhteiset tavoitteet ja kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa tukee suunnitelman toteutumista lapsikohtaisesti.

Toimintakauden reitti kulkee vuodenaikojen mukaan ja ” reittimerkit ” auttavat hahmottamaan kokonaisuutta ja toiminnan jatkumoa vuoden ympäri. Jokaisella polulla, syksystä kesään, havainnoidaan ja pyritään dokumentoimaan lasten arkipäivää, kasvua ja erilaisten taitojen oppimista varhaiskasvatuksessa. Lasten omien mielipiteiden ja ajatusten tallentaminen on ensisijaista lapselle itselle ja hänen vanhemmilleen.  Vuoden aikana vanhempien ja perheiden kanssa tavataan myös pienissä tapahtumissa, vaikkapa talkoissa ja juhlissa.

 

Syksyn polulla elo-lokakuussa

Lapset ja perheet tutustuvat päiväkotiin ja työntekijöihin. Toiminnan suunnittelua ja varhaiskasvatusympäristön järjestelyä.

-lasten omien varhaiskasvatussuunnitelmien laadinta yhdessä vanhempien kanssa.

-lasten erityisten tarpeiden huomiointi yhteistyössä neuvolan ja muiden asiantuntijoiden kanssa ja taitojen kehittymisen tukeminen mm. pienryhmätoiminnalla.

-työntekijöiden tiimi luo omat sekä henkilökohtaiset tavoitteet tulevalle kaudelle.

 

Talven polulla marras- maaliskuussa

Joulun jälkeen menneen syyskauden arviointia keskustellen vanhempien kanssa ja/ tai kirjallisella kyselyllä. Lasten vasuihin mahdollisten uusien tavoitteiden lisääminen kevätkaudelle. Ryhmän oman vasun laadinta pohjautuen lasten vasuihin ja ryhmän ominaispiirteiden sekä tarpeiden havainnointiin ja tuntemukseen.

 

Kevään polulla huhti- toukokuussa

 Lasten varhaiskasvatussuunnitelmien tarkistelua yhdessä vanhempien kanssa.  Onko tavoitteita saavutettu?

-palautekysely päiväkodin toiminnasta vanhemmille joko kirjallisesti taikka yhdessä keskustellen vapaamuotoisesti. Muistetaan kysyä, kuunnella ja kirjata myös lasten kokemuksia.

– toiminnan ja tavoitteiden arviointia ja tiimin oman toiminnan arviointia sekä jokaisen työntekijän itsearviointi.

-uuden kauden alustavaa suunnittelua kaiken edellisen pohjalta. Mitä kehitettävää sovitaan tulevalle syksylle?

-huomionosoitukset syksyllä esikoulunsa aloittaville

-kesällä tai syksyllä päiväkodissa aloittavien uusien lasten tutustumispäivät

 

Kesän polulla kesä-heinäkuussa

-pihapuuhia ja -leikkejä

– juhlitaan ystävyyttä ja yhdessä opittuja taitoja! Lomaillaan ja retkeillään !