Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 8.luvun mukaista lapsille ja nuorille tarkoitettua toimintaa. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lähtökohtana on pyrkimys lasten hyvinvoinnin ja tasapainoisen kasvun turvaamiseen ja perheiden kasvatustehtävän tukemiseen.

Toiminta on tarkoitettu perusopetuksen 1-3 vuosiluokkien oppilaille sekä mahdollisuuksien mukaan myös muita oppilaita,mm. esikoululaisia voidaan ottaa toimintaan, mikäli ryhmiin mahtuu.

Aamupäivätoimintaa järjestetään klo 6.30-8.30 Ryhmäpäiväkoti Korvatunturin Kehdossa. Iltapäivätoimintaa järjestetään kello 12.00-17.00 Korvatunturin koulun tiloissa.

Toimintaa järjestetään lautakunnan päättäminä lukuvuoden kaikkina työpäivinä. Mahdollisia poikkeuksia voivat olla mm. lukukauden päätöspäivät, koulujen lauantaityöpäivät sekä toiminnallisesti muuten poikkeukselliset koulupäivät.
Tervetuloa tutustumaan ja mukaan toimintaamme !

Lisätietoja toiminnasta puh. 040-5291565 tai 040-8376 110

 

Ilmoituslomake iltapäivätoimintaan 2020