Mikä on nuorisovaltuusto?

Kuntalain 26 §:n ja nuorisolain 8 §:n mukaan nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnissa on oltava kunnanhallituksen asettama nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä. Kunnanhallituksen on huolehdittava nuorisovaltuuston toimintaedellytyksistä. Kuntalain mukaan nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kanalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. Nuorisovaltuusto on kunnanvaltuuston rinnalla toimiva elin. Nuorisovaltuuston on oltava poliittisesti sitoutumaton. Savukosken nuorisovaltuuston ohjaajana toimii etsivä nuorisotyöntekijä. Nuorisovaltuustolle on budjetoitu vuonna 2020 2.000€.

 

SauNuvan tehtävät

 • Edistää ja seurata nuorten asioiden käsittelyä Savukosken kunnassa.
 • Edistää ja seurata kunnan, nuorten ja kansalaisjärjestöjen välistä välistä yhteistyötä.
 • Vaikuttaa palveluihin siten, että palvelut soveltuvat ja riittävät nuorille sekä kiinnostavat heitä.
 • Toimii asiantuntijaelimenä sekä nuorten edustajana nuoria koskettavissa asioissa.
 • Nimeää edustajat nuorten asioita käsitteleviin sovittuihin toimielimiin ja työryhmiin.
 • Tekee aloitteita ja esityksiä, sekä antaa lausuntoja nuoria ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa.
 • Edistää osaltaan nuorten osallisuutta- ja vaikuttamismahdollisuuksia.
 • Valmistelee toiiminta- ja taloussuunnitelmat sekä toimintakertomukset ja vastaa oman toimialan budjetin toteutumisesta.
 • Järjestää tarvittaessa nuorten kuulemistilaisuuden.
 • Hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat sekä kunnanhallituksen erikseen määräämät tehtävät.
 • Kuulee tarvittaessa asiantuntijoita.

 

SauNuvan valtuutetun tehtävänä on

 • Pitää yhteyttä nuorisovaltuustoon kuulumattomiin nuoriin.
 • Ilmoittaa sihteerille viimeistään kokouspäivää edeltävänä päivänä, mikäli ei ole tulossa kokoukseen.
 • Hoitaa ottamansa tehtävän kunnialla loppuun.
 • Käyttäytyy kokoustilanteissa sopivalla tavalla ja muistaa asiallisen linjan.
 • Nuorisovaltuutettu voi tehdä kirjallisia aloitteitea nuorisovaltuuston kokouksessa kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen.

 

Savukosken nuorisovaltuuston pöytäkirjat.

Nuorisovaltuuston jäsenet 2019-2020

Jalmari Harju

Puheenjohtaja

 

Inka Karvonen

Jäsen

 

Sini Haapakoski

Varapuheenjohtaja

 

Antti Puska

Jäsen

Marianne Anttila

Sihteeri

 

Ella Harju

Jäsen


Anttila Marianne

Etsivä nuorisotyöntekijä, vs. nuorisosihteeri

etunimi.sukunimi@savukoski.fi

Puh. 040 4851506