Savukosken kunnan tiedote 11.12.2020

Soklin kaivosoikeudet Suomen Malmijalostus Oy:lle

Yara-Suomi Oy ja Suomen valtion kokonaan omistama Suomen Malmijalostus Oy ovat julkaisseet 11.12.2020 tiedotteen, jossa osapuolet ilmoittavat Savukosken kunnassa sijaitsevalle Soklin alueelle suunniteltuun kaivoshankkeeseen liittyvästä kaupasta.

Soklin esiintymä on löydetty 1967. Norjalaiselle Yaralle oikeudet siirtyivät valtion myytyä Kemira Grown vuonna 2007. Syynä Yaran luopumiseen hankkeesta on hankkeen siirtyminen pitkittyneiden lupaprosessien vuoksi. Soklin ympäristölupa on parhaillaan korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Muita kokonaisharkinnassa huomioon otettuja asioita ovat Yaran mukaan mm. investointikustannukset, hankkeen logistiset haasteet ja aikataulumuutokset sekä fosforin saatavuus ja maailmanmarkkinahinta.

Yara on panostanut voimakkaasti Sokli-hankkeen edistämiseen ja investoinut tutkimus-, luvitus- ja selvitystoimintaan. Työ ei ole mennyt hukkaan, sillä uusi omistaja pystyy jatkamaan hanketta aiemman työn pohjalta.

Nyt tehty järjestely varmistaa sen, että Sokli-hanketta koskevat selvitykset ovat käytettävissä Suomessa sen sijaan, että kaivosoikeudet olisivat päätyneet kolmannelle osapuolelle. Suomen Malmijalostus Oy:n tarkoituksena on seuraavaksi analysoida hankkeen kehittämismahdollisuuksia, joiden pohjalta tehdään jatkosuunnitelmia.

Savukosken kunta suhtautuu uutiseen positiivisesti. Kunta kiittää Yara-yhtiötä ja hankkeessa mukana ollutta henkilökuntaa hankkeen ja kunnan hyväksi tehdystä työstä. Uusi omistaja on valtio-omisteinen yritys, jota ohjaa työ- ja elinkeinoministeriö. Hankkeella on logistisia ja toiminnallisia synergiaetuja mm. Kemijärven sellutehdashankkeen kanssa. Fosfori on kriittinen mineraali, jota käytetään lannoitteiden raaka-aineena ja tästä syystä tarve tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Sokli-hanke on kokonaisarvoltaan miljardin luokkaa ja kaivos työllistäisi suoraan 500 henkilöä toiminnassa ollessaan ja louhittavaa riittää nykyarvioiden mukaan yli sadaksi vuodeksi.

Lisätietoja:
Kunnanjohtaja
Antti Mulari
040 839 4330

Savukosken kunta

Muita uutisia