Kuntavaalit 2021

Savukosken kunnassa toimitetaan kuntavaalit sunnuntaina 13.6.2021.

KUULUTUS

KUNTAVAALIT 2021

Savukosken kunnassa toimitetaan kuntavaalit sunnuntaina 13.6.2021.

Savukosken kunnan äänestyspaikka:
001 Kirkonkylä, Savukosken kunnanvirasto osoite Kauppakuja 2 A 1, 98800 SAVUKOSKI.

Vaalihuoneisto on avoinna vaalipäivänä klo 9.00-20.00.

Ennakkoäänestys toimitetaan 26.5.-8.6.2021.

Savukosken ennakkoäänestyspaikat ja ajat ovat seuraavat:
1. Savukosken kunnanvirasto, Kauppakuja 2 A 1
Ennakkoäänestyspaikka on avoinna
– 26.5.-28.5.2021 klo 9.00-18.00
-31.5.-4.6.2021 klo 9.00-15.30
-7.6.-8.6.2021 klo 9.00-15.30
Ennakkoäänestystä ei järjestetä lauantaina 29.5., sunnuntaina 30.5., lauantaina 5.6. eikä
sunnuntaina 6.6.2021 vähäisen äänestäjämäärän vuoksi.

2. Tanhua, K-valinta Hietala, Sodankyläntie 299
Ennakkoäänestyspaikka on avoinna torstaina 3.6.2021 klo 14.00-17.00.

3. Ennakkoäänestys järjestetään Palvelukoti Saukodilla vaalitoimikunnan määräämänä
aikana. Äänestysajankohdasta ilmoitetaan ko. laitoksessa julkaistavalla ilmoituksella,
Äänestyspaikan tiloissa noudatetaan alueellisia koronasuosituksia ja -rajoituksia.
Alueelliset rajoitukset ja suositukset riippuvat siitä, missä epidemian vaiheessa alue on.
Sisätiloissa odottamista voidaan joutua tarpeen vaatiessa rajoittamaan. Äänestyspaikalla
suositellaan käytettäväksi kasvomaskia.

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityksen henkilöllisyydestään.
Ottakaa siis todistus henkilöllisyydestänne (ajokortti, passi tai muu vastaava kuvallinen
asiakirja) mukaanne ennakkoäänestyspaikalle tai vaalipäivän äänestyspaikalle. Henkilö,
jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta
maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten (asiakkaalla on oltava kaksi
passikuvaa mukana). Myös väestörekisterikeskuksen lähettämä ilmoituskortti on hyvä
ottaa mukaan äänestykseen, mutta voitte äänestää myös ilman korttia.

Kotiäänestys:
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän
pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa
äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen
kotikunnakseen. Kotiäänestäjän tulee ilmoittautua kirjallisesti tai puhelimitse Savukosken
kunnan keskusvaalilautakunnalle os. Kauppakuja 2 A 1, 98800 Savukoski puh. 040 738
4797 (Anne Koskenniemi) tai 040 574 9239 (Susanna Schwartz-Matero) viimeistään
tiistaina 1.6.2021 ennen kello 16.00. Määräaika ilmoituksen tekemiselle on ehdoton.
Lailla vaalilain muuttamisesta (431/2010) ennakkoäänestysmahdollisuuksia on muutettu
niin, että kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää
kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava. Omaishoitaja saa äänestää
kotiäänestyksen yhteydessä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
Omaishoitaja on
a) tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen;
b) asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa; ja
c) on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hän.

Mikäli omaishoitaja haluaa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, kotiäänestykseen
ilmoittauduttaessa on muiden tietojen lisäksi mainittava omaishoitajan täydellinen nimi,
henkilötunnus ja puhelinnumero sekä tieto omaishoitosopimuksen voimassaoloajasta.

Savukoskella 22.4.2021
KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Muita uutisia