Kuntavaalit 2021

HUOM! Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit ovat oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin kutsusta keskustelleet kuntavaalien siirtämisestä. Hallitus tekee asiaa koskevan esityksen oikeusministeriön valmistelusta. Kuntavaalien siirrosta päättää eduskunta. Uudeksi vaalipäiväksi on kaavailtu 13.6.2021.

 

Savukosken kunnassa 18.4.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan valtuustoon 1.6.2021 alkavaksi toimikaudeksi 13 valtuutettua ja säädetty määrä varavaltuutettuja.

Asiakirjojen vastaanotto

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemus liitteineen Savukosken kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9.3.2021 ennen kello 16. Mahdollinen ilmoitus vaaliliitosta tai yhteislistasta on annettava samanaikaisesti ehdokashakemuksen kanssa.

Ehdokashakemuksia sekä ilmoituksia vaaliliitoista ja yhteislistoista vastaanotetaan Savukosken kunnanvirastolla (Kauppakuja 2 A 1), keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Anne Koskenniemi ja hänen estyneenä ollessaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Susanna Schwartz-Matero.

Vaalilain 38 §:ssä tarkoitettuja asiakirjoja vastaanotetaan edellä mainitussa paikassa 17.3. 2021 kello 9 – 15 ja vaalilain 40 §:n 2 momentissa tarkoitettuja peruutuksia torstaina 18.3.2021 kello 10 – 12.

 

Savukoskella 1.3.2021
KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Muita uutisia