Kunnanjohtajan tervehdys

Koronavirus jyllää maailmalla

19.3.2020

Välitetään toisistamme ja pidetään korona kurissa

Valtioneuvosto on todennut maan olevan koronaviruksen vuoksi poikkeustilassa, ja valmiuslaki on otettu käyttöön. Koulut ovat kiinni ja opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena. Vanhuspalveluyksiköissä ja terveyskeskusten vuodeosastoilla on vierailukielto. Päivähoito pyritään järjestämään kuitenkin normaaliin tapaan. Kirjastot ja liikuntatilat ovat kiinni, ja kansalaisten liikkumista ja kokoontumista on rajoitettu. Vaikka myös kunnanviraston ovet on suljettu, on kiireellisissä asioissa ajanvarauksella mahdollista asioida virastolla edelleen.

Varotoimenpiteet ovat osin tarkoituksella ylimitoitettuja. Toimenpiteiden tarkoituksena on tasoittaa koronaviruksen aiheuttamaa tartuntahuippua ja taata terveydenhoitojärjestelmän kestävyys ja henkilöstön riittävyys sekä sen jaksaminen. Kaikesta huolimatta yhteiskunta toimii: Peruspalveluista ja yhdyskuntatekniikan ylläpidosta huolehditaan. Ruokahuolto ei kärsi toimitusvaikeuksista, vaan kaupanhyllyjen osittainen tyhjeneminen johtuu kasvaneesta kysynnästä. Suomen huoltovarmuus on korkealla tasolla, eikä elintarvikepulaa ole näkyvissä. Polttoainetta saa huoltoasemilta normaalisti. Lääkkeitä riittää kaikille tarvitsijoille, sillä valtiovalta on rajoittanut lääkkeiden myyntiä.

Varautuminen on vastuullisuutta. Jokainen kuntalainen on omalta osaltaan vastuussa siitä, ettei epidemia lähde leviämään hallitsemattomasti. Viranomaisten antamat ohjeet on tästä syystä otettava tosissaan. Kädet tulee pestä riittävän usein, ja kyläilyt kannattaa nyt rajoittaa minimiin. Yhteyttä tulee pitää erityisesti riskiryhmiin kuuluviin läheisiin pääsääntöisesti puhelimitse ja internetin välityksellä. Erityisesti 70 vuotta täyttäneitten tulee pitää kotikaranteenista kiinni. Hallituksen linjaus ei kuitenkaan pakota täysin neljän seinän seinälle: ulkoilla voi normaalisti ja välttämättömät kauppa-, apteekki-, ym. asiat voi hoitaa. Mikäli mahdollista, kannattaa silti pyytää naapuria tai läheistä hoitamaan asiat. Tarvittaessa asiointiapua voi pyytää myös kunnan sosiaalitoimelta.

Savukosken kunta on tehnyt varautumiseen liittyviä suunnitelmia ja päivittänyt varahenkilöjärjestelmiä. Kunta on ottanut viime syksynä käyttöön etätyömahdollisuuden kokeiluluontoisena. Nyt malli on enemmän kuin tarpeen monen kunnan työntekijän tehdessä ainakin osan töistään etänä. Selvää on, että poikkeusolot saattavat kuitenkin hidastaa päätöksentekoa ja vaikuttaa joidenkin asioiden viivästymiseen suunnitellusta aikataulusta.

Poikkeustila on stressitesti yhteiskunnan toiminnan ja viestinnän kannalta. Savukosken kunta tiedottaa toiminnastaan omilla verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, THL antaa tietoja ja suosituksia omilla verkkosivuillaan. Mediaa seuratessa kannattaa suosia kotimaisia, tunnettuja ja luotettavaksi tiedettyjä lähteitä.

Valtiovalta on luvannut tukea talouselämää, jotta tarpeettomilta konkursseilta ja irtisanomisilta vältytään. Virus menee aikanaan ohi ja pääsemme siirtymään normaalioloihin. On kuitenkin syytä varautua siihen, että taloudelliset jälkimainingit vaikuttavat vielä vuosia poikkeustilan jälkeen. Tähän mennessä eniten ovat panikoineet pörssikurssit, jotka toipuvat kyllä ajan myötä.

Uskon, että poikkeustilasta on myös hyötyä. Opimme hyödyntämään olemassa olevaa tekniikkaa entistä paremmin ja mikä tärkeintä: ymmärrämme läheisten merkityksen. Luontoaktiviteetit: hiihtäminen, pilkkiminen ja moottorikelkkailu ovat luonteva tapa viettää aikaa. Vaikka varaudumme epidemiaan, ei korona estä meitä nauttimasta keväästä!

Antti Mulari,
Kunnanjohtaja
antti.mulari@savukoski.fi

 

15.10.2019

Tervetuloa Savukosken kunnan uusille kotisivuille!

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen viestinnältä vaaditaan aiempaa enemmän. Kunnallinen verkkoviestintä (kunnan kotisivut) on korvannut perinteisen kunnanviraston aulassa olleen ilmoitustaulun. Nyt kunnan päätöksenteosta, palveluista ja vaikuttamisesta kiinnostuneet saavat tiedon kotisivuilta. Tämä vähentää samalla myös puhelinliikennettä ja säästää sekä asiakkaan että kunnan henkilökunnan aikaa. Myös autoilu vähenee ja ympäristö kiittää.

Kuntalaki edellyttää, että kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, valmistelussa olevista asioista ja niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on myös tiedotettava, miten päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.

Kunnan on huolehdittava, että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa. Kunnan on verkkoviestinnässään huolehdittava, että salassa pidettäviä tietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon ja että yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä toteutuu. Lisäksi viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet.

Kuntalaki antaa selkeät puitteet kunnan viestinnälle, mutta me Savukosken kunnassa haluamme panostaa erityisesti kaksisuuntaiseen viestintään. Savukoski haluaa olla kuntalaisten yrittäjien, matkailijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa aidosti vuorovaikutuksessa. Tästä syystä pyydämme, että annatte meille palautetta. Myös kritiikki on tervetullutta. Keskustelu auttaa meitä rakentamaan yhteistä tulevaisuutta.

Pidetään yhteyttä!

Antti Mulari
kunnanjohtaja
antti.mulari@savukoski.fi