Yhteistoiminta-alueella noudatetaan kunkin kunnan omia ympäristönsuojelumääräyksiä.