Haja-asutuksen jätevedet

Käytöstä poistetut öljysäiliöt

Vesihuoltolaki

Maastoliikennelaki

Vesiliikennelaki

Vesiliikennelain mukaista lupaa kilpailuihin ja harjoituksiin haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jonka liitteenä tulee olla vesialueen omistajan kirjallinen suostumus.

Betoni- ja tiilijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa