Seniorit

Saukoti on 14-paikkainen Savukosken kunnan laitosasumisyksikkö, joka on tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyneille kuntalaisille, jotka eivät enää pärjää omassa kodissa sairauksien tai ikääntymisen mukanaan tuomien toimintarajoitteiden vuoksi.

Saukodissa asukkaat asuvat yhden hengen huoneissa. Ruoka- ja hoitopalvelut järjestetään asukkaalle tämän tarpeiden mukaisesti.  Henkilökuntaa on paikalla auttamassa ympäri vuorokauden. Saukotiin voi hakea kirjallisella hakemuksella, joka jätetään sosiaalitoimistoon. Hoitomaksut määräytyvät asukkaan tulojen ja varallisuuden perusteella.

Saukodilla on 11-paikkainen erityisesti muistisairaille asukkaille tarkoitettu asumisyksikkö. Asumisyksikössä asuminen perustuu vuokrasuhteeseen ja palvelumaksu määräytyy avun tarpeen ja tulojen/varallisuuden perusteella.

Saukodin yhteydessä on myös Savukosken vanhustenkotiyhdistyksen, 10 vuokra-asuntoa, palvelutalo. Asukkaat saavat myös apua ympärivuorokauden. Palvelumaksu määräytyy avun tarpeen ja tulojen/varallisuuden perusteella.

Saukodilla järjestetään kerran kuukaudessa kaikille ikäihmisille tarkoitettu palvelupäivä. Se pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden toisena keskiviikkona. Palvelupäivästä ilmoitetaan paikallislehden muistilistalla. Sosiaalitoimi tukee palvelupäivään osallistujia tarvittavissa taksikuljetuskustannuksissa maksamalla linja-autotaksan yli menevän kustannusosuuden.

Laskutus hoidetaan sosiaalitoimistosta, johon on toimitettava palvelunsaajien tulo- ja varallisuustiedot.

Yhteystiedot

Saukoti
Vekselinmäki 11 A, 98800 Savukoski
Puh. 040 738 4697

Asumisyksikkö
Puh. 040 518 4129

Palvelutalo
Puh. 040 726 7507

Vanhustyön ohjaaja
Sirpa Korhonen
Puh. 040 738 4730

Sosiaalijohtaja
Kari Hyötylä
Puh. 040 725 7558

Toimistosihteeri
Anne Koskenniemi
Puh. 040 738 4797