SAUKOTI

Saukoti on 14-paikkainen Savukosken kunnan ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon asumisyksikkö (A), joka on tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyneille kuntalaisille, jotka eivät enää pärjää omassa kodissa sairauksien tai ikääntymisen mukanaan tuomien toimintarajoitteiden vuoksi.

Saukodilla on myös 11-paikkainen erityisesti muistisairaille asukkaille tarkoitettu asumisyksikkö (C), josta 1 huone on tarkoitettu jaksohoitolaisille. Meillä on mahdollisuus myös jaksohoitoon omaishoitajan vapaan ajaksi.

Saukodin yhteydessä on myös Savukosken vanhustenkotiyhdistyksen, 10 vuokra-asuntoa (B). Asukkaat saavat tarvittaessa myös apua ympärivuorokauden, sopimuksen mukaan.

Asumisyksiköissä asuminen perustuu vuokrasuhteeseen ja palvelumaksu määräytyy avun tarpeen ja tulojen/varallisuuden perusteella. Laskutus hoidetaan sosiaalitoimistosta, johon on toimitettava palvelunsaajien tulo- ja varallisuustiedot. Saukotiin haetaan hakemuksella, joka toimitetaan kuntaan. Hakemuksia saa kunnasta ja vanhustyön johtajalta.

Saukodissa asukkaat asuvat yhden hengen huoneissa, jonka asukas saa sisustaa mieleisekseen. Tutut omat tavarat tuovat turvallisuuden ja oman kodin lämmön tunnun. Sisustuksessa huomioitava turvallisuus ja liikkumismahdollisuus. Ruokailut tapahtuvat ruokasalissa yhteisöllisesti. Saukodille ruoan valmistaa Saukodilla sijaitseva keskuskeittiö.

Meillä on erittäin ammattitaitoinen henkilökunta auttamassa ympäri vuorokauden. Hoitohenkilökuntaan kuuluu vanhustyön johtaja, 1 sairaanhoitaja ja 14 lähihoitajaa. 2 laitoshuoltajaa huolehtii siisteydestä ja 1 työntekijä pyykkihuollosta. Henkilökunta antaa asiakkaan parhaaksi kaiken ammatillisen tietotaitonsa. Pidämme hyvää huolta asukkaista.

Saukodin arvoihin kuuluvat  toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja turvallisuus.

Jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen hoito-ja kuntoutussuunnitelma. Fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset tarpeet ja toiveet huomioidaan suunnitelmassa. Suunnitelma sisältää asiakkaan arkiselviytymistä parhaiten tukevaa tekemistä. Huomioimme asukkaan oman osaamisen ja vahvuudet. Hoito- ja kuntoutussuunnitelman tekee omahoitaja yhdessä asukkaan ja omaisen kanssa. Omahoitaja vastaa hoito- ja kuntoutussuunnitelmasta sekä sen ajantasaisuudesta.

Jokaisella asukkaalla on nimetty omahoitaja ja korvaava hoitaja. Omahoitaja on asukkaan läheisin tukihenkilö. Omahoitaja vastaa asukkaan kokonaistilanteesta ja hyvinvoinnista. Omahoitaja toimii edustajana ja asioiden edistäjänä asukkaan puolesta. Omahoitaja on yhteydessä omaisiin ja auttaa asukasta sosiaalisten kontaktien ylläpidossa. Kuulumisia viestitään myös vanhustyön johtajan kuukausittaisissa lähiomaiselle lähetettävässä kirjeessä. Omahoitajan kanssa vietetään yhteistä aikaa.

Saukodilla teemme asioita yhdessä ja ollaan aidosti läsnä. Viikko-ohjelma luo pohjan virikkeille. Saukodilla porinatuokioissa asukkaatkin pääsevät osallistumaan suunnitteluun. Saukodilla lauletaan paljon, meillä on kuntopyörä, jolla poljetaan mieluusti ja paljon virikkeellistä toimintaa sekä sisällä että ulkona. Kesällä grillataan ja ulkoillaan paljon.

Saukodilla järjestetään kerran kuukaudessa kaikille ikäihmisille tarkoitettu palvelupäivä. Se pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden toisena keskiviikkona. Palvelupäivästä ilmoitetaan paikallislehden muistilistalla. Sosiaalitoimi tukee palvelupäivään osallistujia tarvittavissa taksikuljetuskustannuksissa maksamalla linja-autotaksan yli menevän kustannusosuuden.

Kaikki meistä haluavat tuntea olonsa turvalliseksi. Turvallisuus tarkoittaa Saukodilla kokemusta turvallisesta asuinympäristöstä, ammattitaitoisesta ja työhönsä sitoutuneesta henkilökunnasta, hyvästä tiedonkulusta ja mukavista toimintahetkistä. Piha on aidattu ja asukkaat voivat oleskella turvallisesti pihalla.

Lisätietoa Saukodista antaa Vanhustyön johtaja Katja Karvonen puh. 040 738 4730. Katja on tavoitettavissa arkisin ma-pe 8-14 välisenä aikana.

Yhteystiedot

Saukoti A-puoli
Vekselinmäki 11 A, 98800 Savukoski
Puh. 040 738 4697

B-puoli
Puh. 040 726 7507

C-puoli
Puh. 040 518 4129

Vanhustyön johtaja
Katja Karvonen
Puh. 040 738 4730

Sosiaalijohtaja
Tanja Karhunen
Puh. 040 725 7558

Sosiaaliohjaaja
Tiina Pulska
Puh. 040 537 4443

Sosiaalitoimiston toimistosihteeri
Puh. 040 738 4797