Aikuiset

Savukosken sosiaalitoimen toiminta-ajatuksena on tukea kuntalaisten selviytymistä elämän eri vaiheissa edistämällä ja ylläpitämällä heidän sosiaalista turvallisuuttaan ja toimintakykyään.

Hallinto

Sosiaalitoimen hallinnon tehtävänä on varmistaa sosiaalipalvelujen ja sosiaalityön tekemisen edellytykset. Tavoitteet perustuvat kuntastrategiaan ja tavoitteisiin, jotka hyväksytään vuosittain talousarviokäsittelyssä. Sosiaalitoimen päätösvaltainen toimija on sosiaalilautakunta. Osa sosiaalilautakunnan päätöksistä hyväksytään lisäksi Savukosken kunnanhallituksessa tai valtuustossa. Sosiaalilautakunnan pöytäkirjat julkaistaan Savukosken kunnan kotisivuilla.

Sosiaalitoimen tehtäviä käytännössä toteuttavat sosiaalijohtaja ja sosiaalitoimen toimistosihteeri sekä lasten päivähoidon, kotipalvelun, Saukodin sekä keskuskeittiön henkilöstö. Kaikkiaan vakituisia viran ja toimen haltijoita sosiaalitoimessa on 31.


Toimistopalvelut

Savukosken sosiaalitoimi, Kauppakuja 2 A 1, 98800 Savukoski

Sosiaalijohtaja

Tanja Karhunen
Puh. 040 725 7558

 • Johto ja hallinto
 • Neuvonta ja ohjaus
 • Lastenvalvojan tehtävät
 • Toimeentuloturva
 • Päihdepalvelut
 • Vammaispalvelut
 • Kotipalvelu
 • Lastensuojelun tehtävät

Sosiaalitoimen toimistosihteeri

Puh. 040 738 4797

 • Toimiston asiakaspalvelu
 • Neuvonta ja ohjaus
 • Asiakasmaksupäätösten valmistelu ja asiakkaiden laskuttaminen
 • Sosiaalitoimen laskujen käsittely
 • Arkistointi
 • Erilaisten tilitysten ja tilastojen kokoaminen

Sosiaalilautakunta

1.8.2021-31.5.2025

Varsinaiset jäsenet

 1. Jani-Petri Marjala, puheenjohtaja
 2. Jenna Parkkima, varapuheenjohtaja
 3. Merja Ahola
 4. Marja-Liisa Kelloniemi
 5. Ari Veikko Puska

Henkilökohtaiset varajäsenet

 1. Tiina Pulska
 2. Jarmo Korhonen
 3. Sirkka-Liisa Karjalainen
 4. Petteri Pulska
 5. Jouni Halonen

Sosiaalipäivystys

Päivystysajat

Sosiaalipäivystys vastaa kiireellisen sosiaalisen avun tilanteisiin

Virka-aikana
klo 8.00-16.00
puh. 040 576 5907

Virka-ajan jälkeen ja viikonloppuisin
puh. 040 7266 965

Sosiaalipäivystykseen voi soittaa myös virka-ajan jälkeen ja viikonloppuisin sellaisissa tilanteissa, jotka eivät voi odottaa seuraavaan arkipäivään.

Kiireellinen apu

Sosiaalipäivystyksen kiireellisen avun tilanteita ovat äkilliset ja odottamattomat tilanteet mm:

 • Lapsi jää ilman asianmukaista hoitoa
 • Lapsi on päihtyneen seurassa tai hoidossa
 • Alaikäinen rikoksentekijänä tai päihtyneenä
 • Vanhusten/vammaisten kotona pärjääminen
 • Muut sosiaalisen hädän tilanteet, joissa tarvitaan välittömästi sosiaalityötä

Hätänumeroon 112 soitetaan silloin, kun kohtaat hätätilanteen, jossa tarvitset kiireellisesti poliisin, ambulanssin tai palokunnan paikalle.

Muissa asioissa ja kiireettömissä tilanteissa voi asioida arkisin klo 09-11:

Sosiaalijohtaja
Tanja Karhunen
Puh: 040 725 7558
Sähköposti: tanja.karhunen(at)savukoski.fi

Sosiaaliohjaaja
Tiina Pulska
Puh: 040 537 4443
Sähköposti: tiina.pulska(at)savukoski.fi

 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:

Neuvonta ti klo 12–15, ke-to klo 10-13  puh. 050 341 5244

Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen.

Sosiaaliasiamiehet:

Heino, Jarno
Sointula, Maija-Kaisa
Merikratos Oy

Sähköposti (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja):
sosiaaliasiamies@merikratos.fi
Postiosoite: Merikratos Oy / sosiaaliasiamies, Pohjoisrinteentie 4, 21410 Lieto.

 • Miksi olisin yhteydessä sosiaaliasiamieheen?

  ”Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa.”

  Miksi olisin yhteydessä sosiaaliasiamieheen?

  Haluat neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen asiakkaana.
  Haluat neuvoja sosiaalipalveluita tai varhaiskasvatusta koskevan muistutuksen tai päätökseen kohdistuvan valituksen tekemisessä.
  Haluat puolueetonta tietoa sosiaalihuoltoon tai varhaiskasvatukseen liittyvästä lainsäädännöstä ja lain soveltamisesta asuinkunnassasi.
  Olet epävarma sinulle (tai läheisellesi) kuuluvista sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen palveluista tai tyytymätön saamiisi palveluihin.
  Olet tyytymätön sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen työntekijän tai hänen esimiehensä taholta saamaasi kohteluun tai koet tulleesi epäasiallisesti kohdelluksi.
  Et ymmärrä asiassasi tehtyjä sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen päätöksiä tai sopimuksia.

  Sosiaaliasiamiehen tehtävät (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
  812/2000 24 § ja varhaiskasvatuslaki 53 §)

  Neuvoa asiakasta asiakaslain tai varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
  Avustaa muistutuksen ja kantelun teossa.
  Tiedottaa asiakkaan oikeuksista.
  Toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
  Seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle.
  Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä.

  Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:

  Neuvonta ti klo: 12-15 ja ke–to klo: 10–13, puh. 050 341 5244
  Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen.

  Sosiaaliasiamiehet
  Sointula, Maija-Kaisa
  Vainio, Heidi

  Sähköposti: (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja)
  sosiaaliasiamies@merikratos.fi

  Postiosoite:
  Merikratos Oy / sosiaaliasiamies, Pohjoisrinteentie 4, 21410 Lieto.

 • Miksi olisin yhteydessä potilasasiamieheen?

  ”Potilaalla on oikeus hyvään terveyden ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun.”

  Miksi olisin yhteydessä potilasasiamieheen?

  Haluat tietoja potilaslain soveltamisesta.
  Tarvitset neuvoja oikeuksistasi terveydenhuollossa.
  Olet tyytymätön saamaasi kohteluun tai palveluun terveydenhuollossa.
  Haluat tehdä muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen omaan tai läheisesi terveydenhuoltoonliittyen.

  Potilasasiamieheen voivat olla yhteydessä myös potilaiden omaiset, muut läheiset, sekä potilaiden asioissa toimivat yhteistyötaho.

  • Potilasasiamiehen tehtävät (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 11 §)
  • Neuvoa ja ohjata potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
  • Tiedottaa potilaan oikeuksista.
  • Toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
  • Neuvoa ja tarvittaessa avustaa muistutuksen, kantelun ja potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä.
  • Potilasasiamies ei voi ottaa kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko.

  Potilasasiamiehen yhteystiedot:
  Neuvonta
  ti klo:12-15 ja ke–to klo:10–13, puh. 050 341 5244
  Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen.

  Potilasasiamiehet
  Saarinen, Sanna
  Sointula, Maija-Kaisa
  Vainio, Heidi

  Sähköposti (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja)
  potilasasiamies@merikratos.fi

  Postiosoite
  Merikratos Oy / potilasasiamies, Pohjoisrinteentie 4, 21410 Lieto.