Aikuiset

Savukosken sosiaalitoimen toiminta-ajatuksena on tukea kuntalaisten selviytymistä elämän eri vaiheissa edistämällä ja ylläpitämällä heidän sosiaalista turvallisuuttaan ja toimintakykyään.

Hallinto

Sosiaalitoimen hallinnon tehtävänä on varmistaa sosiaalipalvelujen ja sosiaalityön tekemisen edellytykset. Tavoitteet perustuvat kuntastrategiaan ja tavoitteisiin, jotka hyväksytään vuosittain talousarviokäsittelyssä. Sosiaalitoimen päätösvaltainen toimija on sosiaalilautakunta. Osa sosiaalilautakunnan päätöksistä hyväksytään lisäksi Savukosken kunnanhallituksessa tai valtuustossa. Sosiaalilautakunnan pöytäkirjat julkaistaan Savukosken kunnan kotisivuilla.

Sosiaalitoimen tehtäviä käytännössä toteuttavat sosiaalisihteeri-lastenvalvoja ja sosiaalitoimen toimistosihteeri sekä lasten päivähoidon, kotipalvelun, Saukodin sekä keskuskeittiön henkilöstö. Kaikkiaan vakituisia viran ja toimen haltijoita sosiaalitoimessa on 31.


Toimistopalvelut

Savukosken sosiaalitoimi, Kauppakuja 2 A 1, 98800 Savukoski

Sosiaalijohtaja

Kari Hyötylä
Puh. 040 725 7558

 • Johto ja hallinto
 • Neuvonta ja ohjaus
 • Lastenvalvojan tehtävät
 • Toimeentuloturva
 • Päihdepalvelut
 • Vammaispalvelut
 • Kotipalvelu
 • Lastensuojelun tehtävät

Sosiaalitoimen toimistosihteeri

Anne Koskenniemi
Puh. 040 738 4797

 • Toimiston asiakaspalvelu
 • Neuvonta ja ohjaus
 • Asiakasmaksupäätösten valmistelu ja asiakkaiden laskuttaminen
 • Sosiaalitoimen laskujen käsittely
 • Arkistointi
 • Erilaisten tilitysten ja tilastojen kokoaminen

Sosiaalilautakunta

1.6.2017-31.5.2021

Varsinaiset jäsenet

 1. Marja-Liisa Kelloniemi, Puheenjohtaja
 2. Helena Peltoniemi, Varapuheenjohtaja
 3. Ari Veikko Puska
 4. Jorma Peltola
 5. Merja Ahola

Henkilökohtaiset varajäsenet

 1. Anu Luiro
 2. Marja-Leena Savukoski
 3. Teuvo Körkkö
 4. Olli-Pekka Hannula
 5. Irja Harju

Sosiaalipäivystys

Päivystysajat

Sosiaalipäivystys vastaa kiireellisen sosiaalisen avun tilanteisiin

Virka-aikana
klo 8.00-16.00
puh. 040 576 5907

Virka-ajan jälkeen ja viikonloppuisin
puh. 040 7266 965

Sosiaalipäivystykseen voi soittaa myös virka-ajan jälkeen ja viikonloppuisin sellaisissa tilanteissa, jotka eivät voi odottaa seuraavaan arkipäivään.

Kiireellinen apu

Sosiaalipäivystyksen kiireellisen avun tilanteita ovat äkilliset ja odottamattomat tilanteet mm:

 • Lapsi jää ilman asianmukaista hoitoa
 • Lapsi on päihtyneen seurassa tai hoidossa
 • Alaikäinen rikoksentekijänä tai päihtyneenä
 • Vanhusten/vammaisten kotona pärjääminen
 • Muut sosiaalisen hädän tilanteet, joissa tarvitaan välittömästi sosiaalityötä

Hätänumeroon 112 soitetaan silloin, kun kohtaat hätätilanteen, jossa tarvitset kiireellisesti poliisin, ambulanssin tai palokunnan paikalle.

Muissa asioissa ja kiireettömissä tilanteissa voi asioida arkisin klo 09-11:

Sosiaalijohtaja
Kari Hyötylä
Puh: 040 725 7558
Sähköposti: kari.hyotyla(at)savukoski.fi

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:

Neuvonta ti–to klo 10–13, puh. 050 341 5244

Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen.

Sosiaaliasiamiehet:

Sointula, Maija-Kaisa
Saarinen, Sanna
Merikratos Oy

Sähköposti (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja):
sosiaaliasiamies@merikratos.fi
Postiosoite: Merikratos Oy / sosiaaliasiamies, Ruissalontie 11 b, 20200 Turku.