Vuoden matkailualueet Suomessa jälleen valittu!

Suomen matkailualan liitto SMAL, Visit Finland sekä TAK Research ovat vertailleet eri kuntia, seutukuntia sekä maakuntia keskenään kolmatta kertaa.

Vuoden 2020 matkailualuetta arvioitaessa alueet on laitettu paremmuusjärjestykseen
seuraavien kriteerien perusteella:

1) Rekisteröityihin majoitusliikkeisiin saapuneiden vieraiden määrän kehitys
2) Matkailijoiden viipymän kehitys
3) Lomamatkailijoiden yöpymisten määrän tasainen jakautuminen vuoden ajalle (sesonkivaihteluiden vähäisyys)
4) Majoitusmyynti asukasta kohden

Vertailuun on otettu mukaan ne kunnat, seutukunnat ja maakunnat, joista on saatavissa majoitustilastoja ympäri vuoden.
Alueita oli vertailussa yhteensä 109. Mikään alueista ei ollut paras kaikilla mittareilla mitattuna, mutta kärkeen
sijoittuneet alueet olivat kaikki vahvoja sesongin tasaisuudessa. Toisin sanoen näillä alueilla matkailijoita käy tasaisesti
ympäri vuoden.

Koronavuosi oli haasteellinen matkailualalle ja matkailijamäärät vähenivätkin lähes kaikilla matkailualueilla. Vertailussa
mukana olleiden matkailualueiden joukosta löytyy kuitenkin 8 matkailualuetta, joissa matkailijamäärä kasvoi vuoden
takaisesta. Näistä mikään ei kuitenkaan yltänyt kärkikolmikkoon Vuoden matkailualue -vertailussa.

Vuoden matkailualueeksi Suomessa valittiin Itä-Lappi. Itä-Lappi sai vertailussa 85 pistettä 100:sta mahdollisesta.

”Palkinto on mahtava tunnustus Itä-Lapissa tehdystä kovasta työstä. Itä-Lapin matkailualueilla on runsaasti tilaa
nauttia avarassa luonnossa monipuolisesta matkailutarjonnasta ympärivuotisesti ja turvallisesti. Korona-aika on
osoittanut sen, että ihmiset hakeutuvat pienemmille alueille, laadukkaiden yksilöllisten palveluiden äärelle. ItäLapissa on upeita erilaisia luontomatkailu-/kulttuurikohteita kohtuullisten välimatkojen päässä toisistaan ja täällä tehdään erinomaista yhteistyötä mm. kestävän ja ympärivuotisen matkailun kehittämiseen”, kertoo Dina Solatie Itä-Lapin kuntayhtymän johtaja.

Toiseksi tuli Kajaanin seutukunta ja kolmanneksi Sotkamo. Kajaanin seutukunta saavutti 84 pistettä ja Sotkamo 83 pistettä.

”Olen ilahtunut Kajaanin seutukunnan saamasta tunnustuksesta vuoden matkailualueen valinnoissa, ja samalla
onnittelen Sotkamoa sen sijoituksesta. Vuokatin matkailun kasvu on koko seudun etu. Tulos kannustaa meitä
jatkamaan ja laajentamaan yritysten ja matkailutoimijoiden keskinäistä yhteistoimintaa Kajaanin seudulla. Uusi
Arctic Lakeland -matkailubrändi näyttää saavan tuulta siipiensä alle, joten siinä näen hyvän uuden mahdollisuuden
Vuokatin ja Kajaani-Oulujärven matkailun yhteistyön lisäämiselle”, toteaa Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen.
”Sotkamon Vuokatti on aidosti ympärivuotinen kohde, jossa matkailijavirrat rytmittyvät tasaisesti eri sesonkeihin.
Palvelut toimivat ja ovat tarjolla vuoden jokaisena kuukautena. Vuokatti Areena uusimpana kohteena täydentää
hyvin ympärivuotista tarjontaa”, sanoo Aija Laukkanen Sotkamon kunnan matkailuasiantuntija.

Vuodelta 2020 päätettiin huomioida kunniamaininnoin myös suhteellisesti eniten yöpyneiden matkailijoiden määrää
kasvattanut alue sekä alue, jossa matkailijoiden viipymä on pidentynyt eniten. Kunniamaininnan matkailijamäärän
kasvusta sai Turun saaristo, missä rekisteröityihin majoitusliikkeisiin saapui 23 prosenttia enemmän matkailijoita kuin
vuonna 2019. Kunniamaininnan matkailijoiden viipymän pitenemisestä sai Ylivieskan seutu, missä matkailijoiden
viipymä majoitusliikkeissä piteni 43 prosenttia vuoden 2019 keskiarvosta.

Vuoden matkailualue Suomessa valitaan vuosittain. Palkitsemisella halutaan kiinnittää huomiota niihin asioihin, joiden
kehittäminen tulisi olla matkailualueiden tavoitteena.

Lisätietoja:
Jaakko Roponen, TAK Oy, puh. 050 5380325
Pasi Nurkka, TAK Oy, puh. 040 5055903
Heli Mäki-Fränti, SMAL, puh. 09 4133 3550
Jenni Kemppainen, SMAL, puh. 09 4133 3530
Terhi Hook, Visit Finland, 029 46 95656
Kristiina Hietasaari, Visit Finland, puh. 040 7788918

Muita uutisia