Savukosken kunnan vanhus- ja vammaisjärjestöjen ehdokkaiden nimeäminen seuraavalle kaksivuotiskaudelle

Vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoituksena on taata ikääntyneen väestön sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kunnassa. Vanhus- ja vammaisneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön sekä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Savukosken kunnan vanhus- ja vammaisjärjestöjen ehdokkaiden nimeäminen seuraavalle kaksivuotiskaudelle

Savukosken kunta pyytää Savukosken kunnan alueella toimivia vanhus- ja vammaisjärjestöjä nimeämään ehdokkaansa vanhus- ja vammaisneuvoston jäseniksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle, joka alkaa 1.1.2022. Vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoituksena on taata ikääntyneen väestön sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kunnassa. Vanhus- ja vammaisneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön sekä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

 

Järjestöjen nimeämät ehdokkaat vanhus- ja vammaisneuvoston jäseniksi pyydetään ilmoittamaan 21.12.2021 mennessä sosiaalijohtajalle (katrina.kulppi@savukoski.fi). Jäsenet nimeää kunnanhallitus.

Muita uutisia