Urakkatarjouspyyntö

Savukosken jätevedenpuhdistamon rakentaminen

Savukosken jätevedenpuhdistamon rakentaminen

Savukosken kunta pyytää Teiltä KVR- urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen pohjalta suunniteltavasta ja rakennettavasta jätevedenpuhdistamosta.
Puhdistamo rakennetaan täysin valmiiksi ja käyttökuntoiseksi. Takuuajot ja henkilökunnan perehdyttäminen kuuluvat työsuoritukseen.  Nykyinen puhdistamo säilytetään toimintakuntoisena, kunnes uusi puhdistamo on täysin valmis. Nykyisestä puhdistamosta ei siirry mitään toimintoja uuteen puhdistamoon.
Nykyiset jälkilammikot jäävät mahdollisesti osittain käyttöön, mutta niitä ei huomioida osa-na puhdistamon prosessia. Purku vesistöön tapahtuu lammikosta lähtevällä purkuputkella.

Tarjouksessa tulee esittää kokonaishinta siten, että rakennustyöt ovat täysin valmiina 18.12.2020 viimeistely- ja siistimistöineen.

Suunnittelu- ja valmistelutyöt voidaan aloittaa maaliskuussa 2020 heti kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Tarkempi aikataulu ja välitavoitteet sovitaan erikseen.

Tarjoushinnat esitetään liitteenä olevilla urakkatarjouslomakkeilla, joissa on esitettävä myös kysytyt osahinnat. Hintaosa laitetaan suljettuun kirjekuoreen.  Liitteet numeroidaan ja tarvittavat lisäselvitykset annetaan erillisillä liitteillä.

Tarjouksista hyväksytään laadultaan parhaaksi arvioitu ja kokonaishinnaltaan edullisin tar-jous, joka menestyy parhaiten rakennuttajan tekemässä pisteytyksessä. Pisteytyksessä noudatetaan urakkaohjelmaa. Pisteytykseen vaikuttavat seikat tulee esittää.
Tarjoukseen on liitettävä urakkaohjelmassa vaaditut liitteet ja piirustukset sekä
referenssikohdeluettelo viidestä vastaavasta toteutuksesta. Tarjouksessa esitetään käytet-tävissä olevat resurssit ja aliurakoitsijat. Vastaavan työnjohtajan nimi on mainittava.

Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset ja rajoittaa urakan laajuutta.

Lisätietoja antaa:
Tekninen johtaja Jarmo Ahtinen 0400-213 633
jarmo.ahtinen@savukoski.fi

Tarjous on toimitettava suljetussa kirjekuoressa 20.02.2020 klo 12.00 mennessä
osoitteeseen: Savukosken kunta, Tekninen toimisto, Kauppakuja 2 A1, 98800 SAVUKOSKI

Kuoreen on merkittävä tunnus “Urakkatarjous, puhdistamo”

Jarmo Ahtinen
tekninen johtaja

Tarjouspyyntokirje  Urakan_liiteluettelo  Urakkatarjouskaavake

Piirustukset: 1 2 3 4 5 6 7 20

Tekstit: KVR-SUUNNITTELUPERUSTEET KVR-urakkaohjelma Nykytilanne_selvitys p181082www Turvasiakirja

Muita uutisia