Tarjouspyyntö päivähoidon toiminnanohjausjärjestelmästä

Savukosken kunnan sivistystoimi pyytää tarjousta Savukosken kunnalle hankittavasta päivähoidon toiminnanohjausjärjestelmästä SaaS-palveluna, jonka tulee sisältää toiminnanohjausjärjestelmän toimitus, ylläpito ja kehittäminen. Tarve on varhaiskasvatuksen kokonaisjärjestelmälle, joilla voi sujuvasti ja tehokkaasti hoitaa Savukosken kunnan varhaiskasvatuksen toiminnanohjausta.

Toiminnanohjausjärjestelmän tulee sisältää toimiva hakuprosessi ja sijoituspäätösten teko sekä
hoitoaikojen varaaminen ja varhaiskasvatuslaskutus. Lisäksi tarvitaan läsnäoloseuranta,
pedagogisten asiakirjojen rakentaminen kunnan omien tarpeiden mukaan, monipuoliset
viestintätoiminnot sekä rajapintaintegraatioiden mahdollisuus.
Toimittajan on esitettävä tarjouksen liitteenä vaiheistettu projektisuunnitelma, joka sisältää
alustavat suunnitelmat konversiosta, koulutuksesta sekä käyttöönotosta.
Järjestelmän käyttöönottoprosessin tulisi olla käynnistynyt 1.8.2024 mennessä.

Tarjouspyyntö

Kriteerit

Muita uutisia