Avustus harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoimintaan

Savukoskelle on myönnetty 13.000 e Taiteen edistämiskeskus - Taiken erityisavustusta harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoimintaan. Tarkoituksena rakentaa kulttuurielämysreitti "Suomen suurin galleria".

Savukoski on Suomen ja lähes Euroopan harvaan asutuinta aluetta. Julkista taidetta kunnassa on hyvin vähän, mutta alueella on rikas ja monipuolinen historia, sekä monitasoisesti merkityksellisiä luontokohteita. Suurin osa kulttuurihistoriallisista kohteista on piilossa satunnaiselta matkailijalta.
Galleria –tilat mielletään usein rajatuiksi fyysisiksi rakennuksiksi. Savukoskilaiseen mielenlaatuun ja luontosuhteeseen kuuluu elämä luonnossa. Luonnosta hankitaan elanto, mutta siellä myös virkistäydytään fyysisesti ja psyykkisesti.

 

Suomen suurin galleria –hankkeessa toteutetaan kulttuurielämysreitti, jossa käytetään Savukosken kunnan alueelta (n. 6.500 km2) löytyviä ulkokohteita taiteen ja tarinoiden galleriana. Reitti rakentuu kulttuurihistoriakohteiden sekä merkityksellisten luontokohteiden ympärille. Yhdessä valittuihin kohteisiin viedään mm. valokuvaa ja virtuaalisisältöinä tarinoita, musiikkia, ääniä jne. Kyse on taiteellisesta produktiosta, kuntalaisten osallisuuden vahvistamisesta, kulttuurimatkailun kehittämisestä paikkakunnalla ja taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamisesta.

 

Hankkeessa toteutetaan vähintään kaksi työpajaa kuntalaisille, tarvittaessa useampia. Työpajoissa päätetään mitkä paikat ovat merkityksellisiä ja mitä tarinoita paikkoihin liittyy, mitä teemoja nostetaan esille. Tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja nostaa esille alueen tarinallisesti arvokkaita, mutta tällä hetkellä näkymättömiä helmiä.
Hanketta hallinnoi Savukosken kunta. Toteutuksen suunnittelu ja koordinointi tehdään osin virkamiestyönä, osin ostopalveluna paikalliselta TaM Anu Tossavaiselta. Valittuihin kohteisiin tuodaan sekä fyysisiä teoksia, että tuodaan virtuaalisisältöjä QR- koodein. Osan teoksista ja virtuaalisisällöistä toteuttaa ammattilaiset, osan toteutuksesta tekee paikalliset harrastajaryhmät ja ITE -taiteilijat.

 

Gallerian sisältö tuotetaan hankkeen aikana, mutta jatkossa osan sisällöstä on tarkoitus elää ja muuttua. Reitistä tehdään verkkosivuilla julkaistava kartta sekä esite, jonka avulla kohteet löytyvät. Hanke toteutetaan syksyn 2022 ja vuoden 2023 aikana. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 15.000 e.

Lisätietoja: Savukosken kulttuuritoimi, kulttuurisihteeri Susanna Schwartz-Matero puh. 040 5749239 susanna.schwartz@savukoski.fi

 

Muita uutisia