SOSIAALIOHJAAJA-TOIMISTOSIHTEERI

Erämaan lumoa ja rauhaa -Savukoski

Haemme joukkoomme sosiaaliohjaaja-toimistosihteeriä, työn kesto 31.12.2022 saakka.

Savukoski on 6500 neliökilometrin laajuinen, tuhannen saulaisen ja 12 000 poron koti Itä-Lapissa. Savukosken maisemissa vuorottelevat jylhät tunturit, vuolaat jokivirrat, metsät ja hillasuot. Paikkakuntalaisilla on vapaa metsästysoikeus valtion mailla.

Savukosken kunta julistaa haettavaksi sosiaaliohjaaja-toimistosihteerin määräaikaisen toimen alkaen mahdollisimman pian ja jatkuen 31.12.2022 saakka.

Sosiaaliohjaaja-toimistosihteeri toimii Savukosken kunnan sosiaalitoimessa sosiaalijohtajan työparina. Sosiaaliohjaaja-toimistosihteerin työtehtäviin kuuluvat sosiaalitoimen toimistosihteerin tehtävät, kuten toimiston asiakaspalvelu, asiakasmaksupäätösten valmistelu, asiakkaiden laskuttaminen, laskujen käsittely ja arkistointi. Tämän lisäksi työtehtäviin kuuluvat sosiaalitoimen sosiaaliohjaajan työtehtävät kaikilla sosiaalityön sektoreilla (mm. aikuissosiaalityö, perhesosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, ikäihmisten sosiaalityö, päihde- ja mielenterveyspalvelut). Työhön kuuluu mm. sosiaalihuollon ohjaus- ja neuvonta, asiakastyö sekä sosiaalipalveluiden toteuttaminen, kuten perhetyö ja tukihenkilötyö.

Menestyksellinen tehtävässä suoriutuminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, itsenäistä työotetta, organisointikykyä, tarkkuutta ja tunnollisuutta sekä hyviä tietoteknisiä valmiuksia. Tarjoamme sinulle monipuolisen työnkuvan, johon sinun on mahdollisuus päästä itse vaikuttamaan. Työtä tehdään virka-aikana. Työn hoitaminen edellyttää ajokorttia.

Tehtävän kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 8 § mukainen oikeus harjoittaa sosionomin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan ammattiin opiskeleva tai sosiaalialalle soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on riittävät edellytykset ammatissa toimimiseen.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä.

Hakemus, ansioluettelo ja tutkintotodistukset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen katrina.kulppi@savukoski.fi.
Postitse hakemuksen voi toimittaa osoitteella: Savukosken kunta/Sosiaalitoimi, Kauppakuja 2 A 1, 98800 SAVUKOSKI.
Hakemuksia ei palauteta.

Hakuaika päättyy 24.9.2021 klo 13.00.

Lisätietoja antaa sosiaalijohtaja Katrina Kulppi p. 040 725 7558 ja toimistosihteeri Heta Värriö p. 040 738 4797.

Muita uutisia