NUORTEN KESÄTYÖT 2021

Savukosken kunta tukee savukoskelaisten nuorten kesätyöpaikan saannissa 275 €:n kesätyösetelillä. Tukeen oikeutettujen nuorten kohderyhmä on 14 – 19 vuotiaat.

Kesätyön ehtoja:

– nuori etsii kesätyöpaikan itse
– työnantaja voi olla yritys, yleishyödyllinen yhteisö, järjestö, yhdistys tai yksityinen henkilö

– työpaikan sijaintipaikka ei ole rajattu

– hakijaa kohden annetaan vain yksi kesätyöseteli

– kesätyöstä on tehtävä kirjallinen työsopimus työnantajan ja nuoren välille (palkkaus alan työehtosopimuksen mukainen)
– kesätyön suoritusaika peruskoululaisille on 7.6-6.8.2021 ja muille seteliin oikeutetuille 1.5. – 20.8.2021, työaika on vähintään
2 viikkoa ja 30 tuntia/viikko

– kesätyöseteli palautetaan täytettynä työnantajan allekirjoituksella  31.8.2021 mennessä kunnanvirastolle

– työnantaja laskuttaa tuen suoraan kunnalta viimeistään 15.9.2021

 

Kesätyösetelien voi noutaa Savukosken kirjastosta tai tulostaa tästä

SAVUKOSKEN KUNTA
Kauppakuja 2 A 1
98800 SAVUKOSKI

Muita uutisia