Museoviorastolta avustus Savukosken kunnalle

Avustuksen  avulla rakennetaan Kotiseutumuseo Puistolaan ulkonäyttely

Savukosken kunta on saanut Museoviraston rahoituksen Kotiseutumuseo Puistolan ulkomuseoalueen kehittämiseen

Museoviraston rahoituksella esitellään museon teemoja; Halosten henkilöhistoriaa, poronhoitoa ja metsätyötä museon ulkoalueella niin esinein, esimerkein kuin kuva- ja tekstiplanssein.  Ulos sijoitettaville esineille rakennetaan katokset kolmiorimahuopakatteella, puuosat käsitellään punamultamaalilla kuten muut museopihan rakennukset. Poronhoitoteemaa esitellään pihassa mm. lyhyin poroaitamalliesimerkein ja planssein. Kulttuurikasvatustoiminta huomioidaan pihaan suunnittelussa. Halosten henkilöhistoriaa ja Puistolan tilan vaiheita tuodaan pihaan esille kuva- ja tekstiplanssein.

 

Museopihan kehittäminen edesauttaa museon kokoelmaan kuuluvien ulkona säilytettävien esineiden parempaa säilytystä ja esillepanoa, sekä museon tallentamien teemojen esittelyä laajemmin myös museon säännöllisten aukioloaikojen ulkopuolella. Piha-alueen elävöittämisella tavoitellaan lisäksi museon vetovoiman lisäämistä  ja sen toivotaan osaltaan lisäävän myös alueen muiden kulttuuriperintökohteiden näkyvyyttä ja kiinnostavuutta käyntikohteena.

 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 9.1000 e, josta Museoviraston myöntämän avustuksen osuus on 7.000 e. Hankkeen toteutusaikaa on vuosi 2023.

Lisätietoja Savukosken kunnan kulttuuritoimi, kulttuuri-markkinointi sihteeri Susanna Schwartz-Matero puh. 040 5749239 susanna.schwartz(at)savukoski.fi

Muita uutisia