Lähihoitajia

SAVUKOSKEN SOSIAALILAUTAKUNTA julistaa haettavaksi 31.7.2020 klo 12:00 mennessä

  1. LÄHIHOITAJAN  toimen 1.9.2020 alkaen
  2. LÄHIHOITAJAN määräaikaisen sijaisuuden 1.9.2020-28.6.2022
  3. LÄHIHOITAJAN määräaikaisen sijaisuuden 1.9.2020-8.6.2021

Kelpoisuusehtona kaikkiin on lähihoitajan sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 3 §). Eduksi katsotaan vanhustyöhön suuntautuneet opinnot. Lähihoitajan työtehtävät edellyttävät kykyä itsenäiseen työhön, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja kehittävää työotetta.

Sijoituspaikka on Saukoti.  Työaika on kokoaikainen jaksotyö.  Palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 04SOS06A mukaan. Koeaika toimessa toimessa on 6 kk ja sijaisuuksissa 4 kk. Valittujen on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Savukosken kunta on savuton työpaikka.

Hakemukset tulee toimittaa 31.7.2020 klo 12.00 mennessä Savukosken sosiaalilautakunnalle, osoite Kauppakuja 2 A 1, 98800 SAVUKOSKI tai sähköisesti hallinto@savukoski.fi. Hakemuksiin tulee liittää ansioluettelo sekä kopiot opiskelu- ja työtodistuksista.

Lisätietoja vanhustyön ohjaaja puh. 040 738 4730 ja sosiaalijohtaja 040 725 7558.

 

SOSIAALILAUTAKUNTA 16.6.2020

Muita uutisia