LÄHIHOITAJAN toimi

SAVUKOSKEN SOSIAALILAUTAKUNTA julistaa haettavaksi 12.5.2021 klo 12:00 mennessä:

LÄHIHOITAJAN toimen

Kelpoisuusehtona toimeen on lähihoitajan sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 3 §). Eduksi katsotaan vanhustyöhön suuntautuneet opinnot ja työkokemus vanhustyössä. Lähihoitajan työtehtävä edellyttää kykyä itsenäiseen työhön, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja kehittävää työotetta.

Sijoituspaikka on Saukoti.  Työaika on kokoaikainen jaksotyö.  Palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 04SOS06A mukaan. Koeaika toimessa on 6 kk. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Savukosken kunta on savuton työpaikka.

Hakemukset tulee toimittaa 12.5.2021 klo 12.00 mennessä Savukosken sosiaalilautakunnalle, osoite Kauppakuja 2 A 1, 98800 SAVUKOSKI tai sähköisesti hallinto@savukoski.fi. Hakemuksiin tulee liittää ansioluettelo sekä kopiot opiskelu- ja työtodistuksista.

Lisätietoja vanhustyön johtaja Katja Karvonen puh. 040 738 4730.


SOSIAALILAUTAKUNTA 22.4.2021

Muita uutisia