26.4.2010
JAKSO 1 JAKSO 2 JAKSO 3 JAKSO 4 JAKSO 5
yhteisaika lukio yhteisaika lukio yhteisaika lukio yhteisaika lukio yhteisaika lukio
yhteisajassa                    
    FI 4  S-kylä     FI 3  S-kylä FI 2 S-kylä FI 5/omatahtinen
PS 8 Tornio PS 3  Simo PS 8  Tornio PS 2  Simo PS 7  Tornio
RuB 0 Kemi RuB 7 Kemi RuB8 Kemi PS 4  Kemi  
    ET 1  Kemi ET 2 Kemi PS 5  Kemi ET 3  Kemi
RaB35  Kemi RaB36  Kemi   RaB37  Kemi RaB38  Kemi  
VeB31 Tornio VeB32 Tornio VeB33 Tornio VeB34 Tornio VeB35 Tornio
RaB31 TYLL  * RaB32 TYLL  * RaB33 TYLL RaB34 Tornio RaB35 Tornio
SaB35 Simo     SaB36  Simo     SaB37  Simo SaB3 1-4 avoin  
    UO 1 Kemi         UO 3 Kemi  
EaB34 Kemi EaB35 Kemi     EaB36 Kemi    
                    EAB3 1-4 avoin
         MaA 12 Kemi Ke,  org Kemi    
Kemia, kert Kemi     Fya,kert Yto        
                 MaA 11 Simo Ke 3-5/Simo
        Tähtit. Pello        
    Fy 6 Tornio Fy 7 Tornio Fy 3 Tornio Fy 4 Tornio
AT 3 Tornio              
Bi 5 Rmi Bi 2 Kemi Bi 4 Kemi     Bi 3 Rmi Hi ?
        Ge 3 Ranua     Ge 4 Kemi Yh ?
    Saame B31 Utsjoki     Saame B32 Utsjoki Saame B33 Utsjoki  
Saame B34 Utsjoki     Saame B35 Utsjoki          
MaB 9 Kemi     MaB 9 Kemi          
 MaA 0  Kemi  MaA 1  Kemi  MaA 2  Kemi  MaA 3 Kemi  MaA 4 Kemi
                     
Ei yhteisajassa      MaA 13  Pello            
  MaA 12 Kolari FY 7 Kolari     MaA 11 Pello    
Fy 8,  Fy 1 K-maa Fy 4, Fy 1 K-maa Fy 4, Fy 5, K-maa Fy3, Fy2, Fy6 K-maa Fy 3, Fy 7 K-maa
MAA1, MAA5, MAA6 K-maa MAA2, MAA7, K-maa MAA3, MAA 8 K-maa   MAA11 K-maa MAA4,9,12 K-maa
  MAA6 K-maa  MAA10 ja 13 K-maa         Saame B36 Utsjoki
UE 4 ja UE 5 selvitetään Simon ja Ivalon osalta
PS 7  Sosiaalipsykologia
Tarvitaan: Fy 4-6/Utsjoki PS 8 Psykologian kertaus
Ke 6/Utsjoki AT 3 php -ohjelmointi
Ke kert/Kolari, Ranua
MaB  syventäviä/Ranua
Ke/syventäviä/Ranua