Savukosken kunta perustettiin Keisarillisen senaatin päätöksellä v. 1916. Kunnan pinta-ala on 6470 km² ja asukkaita kunnassa on tällä hetkellä n. 1200, joten Savukoski on Suomen harvaan asutuin kunta (0,20 as/km²). Asutus on keskittynyt kunnan eteläosaan. Tyypillistä savukoskelaista maisemaa ovat laajat erämaat, josta yksittäiset tunturit kohoavat ympäristöään halliten. Tunnetuin tunturi on Joulupukin koti, Korvatunturi, joka sijaitsee Suomen ja Venäjän rajalla. Metsää on vielä paljon, vaikka suuret hakkuut ovat sitä verottaneetkin. Toisaalta n. 1/3 kunnan pinta-alasta on säilytetty erilaisiksi luonnonsuojelualueiksi. Luonnolle antavat leimansa myös isot suoalueet sekä useat joet, joista suurin on kunnan maisemaa halkova Kemijoki. Kunnan pohjoisosassa Tuulomajoen vesistöön kuuluvat joet laskevat Jäämereen. Venäjän kanssa yhteistä rajaa on 65 kilometriä ja lähimpään rajanylityspaikkaan on matkaa 60 km.

Elinkeinorakenne on seuraava: alkutuotanto 37%, jalostus 4%, palvelut 58%. Varsinkin metsätöissä tapahtui voimakas muutos 1980- ja 1990-luvun aikana töiden koneellistamisen vuoksi. Työpaikat ovat vähentyneet, mutta metsätaloudella on kuitenkin edelleen merkittävä asema. Samoin porotalous on kunnassa perinteinen ja edelleen keskeinen elinkeino; kunnassa oleva Kemin-Sompion poropaliskunta on Suomen suurin. Porotalous antaa osatuloja vajaalle 200 poronomistajalle. ja sillä on suuri kulttuurinen merkitys.
Kunnan elinkeinorakenteen monipuolistaminen on keskeinen haaste. Viime vuosina on kehitetty etenkin matkailun ja luonnontuotteiden jatkojalostusta. Savukosken luonto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia retkeilijöille, kalastajille, metsästäjille ja muille luontoharrastajille. Luonnontuotealalla poronlihan ja marjojen jatkojalostuksessa on edistytty huomattavasti viime vuosina.

Kunnassa on v. 1967 löydetty suuri Soklin fosfaattiesiintymä (n. 114 milj. tn), joka sisältää fosforipitoisuudeltaan erittäin hyvää lannoiteteollisuuden raaka-ainetta. Esiintymän hyödyntämistä selvittää Yara Suomi Oy. Rikkaimmat malmivarat riittäisivät yli 20 vuoden tuotantoon, mutta sen lisäksi köyhempää, hyödyntämiskelpoista malmia riittäisi huomattavasti pitemmäksi ajaksi eteenpäin. Soklissa on myös ns. harvinaisia maametalleja, joiden kysyntä ja merkitys on kasvussa. Tämä maailmanlaajuisestikin merkittävä malmiesiintymä saattaa vaikuttaa hyvin positiivisesti kunnan tulevaisuuteen. Toteutuessaan Sokli tukisi laajasti aluekehitystä, työllisyyttä ja yrittäjyyttä.

Kunnan palveluvarustus on nykyaikainen, ja kaikkia peruspalveluja voidaan tarjota suuremmallekin väestömäärälle. Myös elinkeinoelämän tarpeisiin voidaan tarjota asuntoja ja tontteja sekä palvella yrityksiä ja yrittäjiä heidän hankkeissaan.
Savukosken ystävyyskuntia ovat Överkalix Pohjois-Ruotsissa , Jonan (suomeksi Juonni) kylä Kuolassa Venäjällä ja Iszkaszentgyörgy Unkarissa. Samoin kunnalla on ystävyyskuntasopimus yhdessä muiden Itä-Lapin kuntien kanssa Kiinan Anhuin ja Huangshanin välillä.

 

Maantie-etäisyydet

Pelkosenniemi 43 km
Salla 82 km
Sodankylä 90 km
Kemijärvi 95 km
Rovaniemi 180 km
Sallan rajanylityspaikka 62 km
Kemijärven rautatieasema 93 km
Rovaniemen lentokenttä 174 km
Kuusamo 194 km
Kemihaara (UK-puisto) 102 km
saumap

 

 

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Hae sivustolta