AJANKOHTAISTA SAVUKOSKELLA

 
     
     
  Soklin osayleiskaavan luonnoksen nähtävilläolo
 
     
  Hakumenettely vuoden 2009 korkotukilainoituksesta ja erityisryhmien asunto-olojen parantamisesta  
     
Savukosken nuohousjärjestelyt
     
  Ajankohtaista sivistystoimessa  
     
  SER-jätteen (sähkö- ja elektroniikkaromu) vastaanotto